• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

2011

Afișare:
Sortează după:

privind aprobarea unor documentaţii de urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

 

privind rectificarea bugetului general al  Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2011

privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti la 30.09.2011

 

privind stabilirea ordinii de prioritate pentru acordarea de locuinţe, conform Legii nr. 114/1996, valabilă pentru anul 2012

pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 53/2011 privind transmiterea în folosinţă gratuită a terenului situat în Bucureşti, bld. Chişinău nr. 2A, Sector 2, către Parohia Sfinţii Voievozi - Gherghiceanu

pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 39/2011 privind transmiterea unei părţi din imobilul situat în şos. Pantelimon nr. 301, Sector 2,  din administrarea Consiliului Local Sector 2 în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2

privind acceptarea a două oferte de donaţie pentru terenurile situate în Bucureşti, str. Cernăuţi nr. 27C respectiv str. Baia de Aramă nr. 1 şi str. Baia de Aramă nr.1 – Morarilor nr. 4, Sector 2, cu destinaţia de „alee de acces auto şi pietonal, respectiv prelungirea actualei străzi Baia de Aramă”

 

privind majorarea alocaţiei de hrana pentru copii/persoane adulte-beneficiari de servicii sociale in cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2

privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită a unor bunuri mobile obţinute prin proiecte finanţate din Fondul de Mediu către Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, respectiv către Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2

 

privind aprobarea transmiterii terenului situat în Bucureşti, bld. Pierre de Coubertin, Sector 2,  din administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 2 în administrarea Administraţiei Pieţelor Sector 2 în vederea realizării unei pieţe agroalimentare

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii „amenajare gard ornamental parc Strada Ciocârliei – Sfântul Pantelimon”

 

privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii „amenajare grădină publicăşi teren sport  - Strada Marian Cristescu”

 

privind înlocuirea unui membru al Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2

  

pentru aprobarea Protocolului privind parteneriatul între Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti şi Federaţia Română de Fotbal

 

pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 10/2011 privind reorganizarea  Poliţiei Comunitare Sector 2 şi pentru aprobarea Organigramei,  Statului de funcţii si a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Poliţiei Locale Sector 2, cu modificările ulterioare

Revocată prin HCL S2 nr.  89/2013

Modifică/completeazăHCL S2 nr. 10/2011

Modificată/completată prin HCL S2 nr. 20/2013

privind aprobarea inventarierii bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului Bucureşti aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2

privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii „Centru de recreere şi educaţie Mihai Eminescu”, situat în şoseaua Pantelimon nr. 301, Sector 2 Bucureşti

privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii „Sistem de irigat automatizat pentru spaţiile verzi din şoseaua Colentina nr. 475 – 513 (taluz)”

privind aprobarea Planului de acţiuni pentru stabilirea domeniilor şi locurilor de muncăîn care se pot presta activităţi în folosul comunităţii

privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice la nivelul Consiliului Local Sector 2 pe anul 2012

 

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE