• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 106

9 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 21.10.2011;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice la nivelul Consiliului Local Sector 2 pe anul 2012;

                Analizând:

        - Raportul de specialitate nr. 67783/10.10.2011 întocmit de Direcţia Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

        - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • 23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ordinul nr. 7660/2006 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice;

               În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1. Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice de la nivelul Consiliului Local Sector 2 pe anul 2012 conform anexei nr. 1. 

 

Art.2.       Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi din Direcţia de Evidenţă Persoane Sector 2, conform anexei nr. 1.1. 

 

Art.3. Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru Direcţia Venituri Buget Local Sector 2, conform anexei nr. 1.2.

 

                Art.4. Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru Direcţia Generală de Administrare a Patrimoniului Imobiliar Sector 2, conform anexei nr. 1.3.

 

                Art.5. Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru Poliţia Locală Sector 2, conform anexei nr. 1.4.

 

Art.6. Anexele nr. 1, 1.1, 1.2, 1.3 şi 1.4 conţin un număr de 10 file şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.7. Planul de ocupare a funcţiilor publice la nivelul Consiliului Local Sector 2 pe anul 2012 poate fi modificat semestrial, cu înştiinţarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.       

 

Art.8. Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

Art.9. (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

           (2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.

 

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                         PETER ALEXANDRINA                                                                                     ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                        SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                     TOMA ŞUTRU         

 

 

 

                    Hotărârea nr. 106

  Bucureşti, 21.10.2011

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 21.10.2011 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Denumire fișier: 106.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:248 Vizualizări
Descărcare: 9 times
Data creării: 12-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE