• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 107

16 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 21.10.2011;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni pentru stabilirea domeniilor şi locurilor de muncăîn care se pot presta activităţi în folosul comunităţii;

Analizând:

         - Raportul de specialitate nr. 11643/06.10.2011 precum şi Nota de Fundamentare nr. 11642/06.10.2011 prezentate de Administraţia Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

          - Raportul de specialitate nr. 68279/11.10.2011 prezentat de Direcţia Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

        - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

       - Ordonanţa Guvernului nr. 55/16.08.2002 privind regimul juridic al sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii, aprobată prin Legea nr. 641/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

       - Decizia nr. 324/13.07.1974 privind înfiinţarea Administraţiei Domeniului Public Sector 2;

       - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 108/12.08.2010 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Administraţiei Domeniului Public Sector 2; 

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art. 1. Se aprobă Planul de acţiuni pentru stabilirea domeniilor şi locurilor de muncăîn care se pot presta activităţi în folosul comunităţii, prevăzut în anexa ce conţine un număr de 3 file şi care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Primarul Sectorului 2 şi Administraţia Domeniului Public Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.3. (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

            (2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2.

 

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                         PETER ALEXANDRINA                                                                                     ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                      SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                  TOMA ŞUTRU         

 

 

                    Hotărârea nr. 107

  Bucureşti, 21.10.2011

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 21.10.2011 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Denumire fișier: 107.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:262 Vizualizări
Descărcare: 16 times
Data creării: 12-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE