• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 110

23 Descărcări

         Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 21.10.2011;

                Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea inventarierii bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului Bucureşti aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2;

         Analizând:

        - Raportul de Specialitate nr. 69110/13.10.2011 al Direcţiei Urbanism şi Gestionarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

        - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale precum şi Raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

        - Lista cu bunurile care aparţin domeniului public al Municipiului Bucureşti, inventariate de către Subcomisia specială de inventariere a bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului Bucureşti, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2;

        Având în vedere reglementările cuprinse în:

       - Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicăşi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

       - Hotărârea Guvernului României nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, cu modificările şi completările ulterioare;

      - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 343/2010 privind constituirea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Bucureşti;

      - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 1586/20.05.2011 privind constituirea Subcomisiei speciale de inventariere a bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului Bucureşti aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2;

 

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1. Se aprobă inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Bucureşti, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2, în conformitate cu anexa ce cuprinde un număr de 42 file şi care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 Art.2 Prezenta hotărâre se transmite Consiliului General al Municipiului Bucureşti spre a fi însuşită.

            

Art.3  Autoritatea executivă a Sectorului 2 şi instituţiile aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.4 (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

                     (2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2.

 

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                         PETER ALEXANDRINA                                                                                     ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                             SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                         TOMA ŞUTRU         

 

                    Hotărârea nr. 110

  Bucureşti, 21.10.2011

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 21.10.2011 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

Denumire fișier: 110.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:254 Vizualizări
Descărcare: 23 times
Data creării: 12-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE