• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 112

9 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 06.12.2011;

                Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru aprobarea Protocolului privind parteneriatul între Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti şi Federaţia Română de Fotbal;

                Analizând:

        - Raportul de specialitate nr. 81613/02.12.2011 întocmit de către Direcţia Urbanism şi Gestionarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

        - Raportul de specialitate nr. 78312/24.11.2011 întocmit de către Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

        - Raportul de specialitate nr. 80940/29.11.2011 întocmit de către Administraţia Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

        - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale precum şi Raportul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de Tineret şi Relaţii cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

       - Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;

       - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 86/2011 privind aprobarea transmiterii către Consiliul General al Municipiului Bucureşti  a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Bucureşti aflate în administrarea Consiliului Local Sector 2 – Etapa a XIII - a;

               În temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. k) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

          În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

               

Art.1 Se aprobă „Protocolul” nr. 76425/2011/3627/2011 privind parteneriatul între Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti şi Federaţia Română de Fotbal, conform anexei ce conţine un număr de 5 file şi face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2  Se mandatează Primarul Sectorului 2 să semneze Protocolul şi documentele necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor „Protocolului” menţionat la art. 1.

 

Art.3 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.4  (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

                     (2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată  la sediul Primăriei Sectorului 2.

 

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                         PETER ALEXANDRINA                                                                                     ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                             SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                         TOMA ŞUTRU         

 

 

                    Hotărârea nr. 112

  Bucureşti, 06.12.2011

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 06.12.2011 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 

Denumire fișier: 112.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:245 Vizualizări
Descărcare: 9 times
Data creării: 12-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE