• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 113

9 Descărcări

 

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 06.12.2011;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind înlocuirea unui membru al Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2;

Analizând:

             - Raportul de specialitate nr.526064 din 21.11.2011 întocmit de Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat în subordinea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

             - Nota de fundamentare nr.978/22.11.2011 prezentată de către Secretarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

             - Raportul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi Relaţia cu Asociaţiile de Proprietari din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

           - art.104 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare;

           - H.G.R. nr.1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului;

           - art. IX alin.(1) din O.U.G. nr. 35/2009 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar, cu modificările ulterioare;

          - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.46/27.12.2004 privind înfiinţarea şi componenţa nominală a Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 60/2009 şi H.C.L. Sector 2 nr. 154/2010;

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art.81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.unic  Pe data prezentei, d-na Emilia Sandu, reprezentant al organismului privat acreditat-Organizaţia Suedeză pentru Ajutor Umanitar Individual, se înlocuieşte cu dl.Gabriel Cazacu - reprezentant al Fundaţiei “Sf.Macrina-Ajutor şi Recuperare Medico-Socială pentru Copii în Dificultate-A.R.M.S.”.

 

 

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                         PETER ALEXANDRINA                                                                                     ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                             SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                         TOMA ŞUTRU         

 

 

                    Hotărârea nr. 113

  Bucureşti, 06.12.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 06.12.2011 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 113.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:225 Vizualizări
Descărcare: 9 times
Data creării: 12-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE