• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 121

10 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 06.12.2011;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 53/2011 privind transmiterea în folosinţă gratuită a terenului situat în Bucureşti, bld. Chişinău nr. 2A, Sector 2, către Parohia Sfinţii Voievozi - Gherghiceanu;

Analizând:

        - Raportul de Specialitate nr. 80680/28.11.2011 întocmit de Direcţia Urbanism şi Gestionarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

        - Raportul Comisiei de Buget – Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum şi Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

        - Raportul de expertiză tehnică B196 – 111 întocmit de expert autorizat M.L.P.A.T. – D.C.L.P. nr. 128;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

         - Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicăşi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

               În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. s) precum şi art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

Art. I. Articolul 1 alin. (1) al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 53/2011 privind transmiterea în folosinţă gratuită a terenului situat în Bucureşti, bld. Chişinău nr. 2A, Sector 2, către Parohia Sfinţii Voievozi - Gherghiceanu, se modificăşi se completează după cum urmează:

„Art. 1. (1) Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită pe termen de 25 ani a terenului situat în Bucureşti, bld. Chişinău nr. 2A, Sector 2, către Parohia Sfinţii Voievozi Gherghiceanu, în vederea edificării unui lăcaş de cult”.

 

Art.II  Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 53/2011 privind transmiterea în folosinţă gratuită a terenului situat în Bucureşti, bld. Chişinău nr. 2A, Sector 2, către Parohia Sfinţii Voievozi – Gherghiceanu rămân aplicabile.

 

Art.III   Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                         PETER ALEXANDRINA                                                                                     ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                             SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                         TOMA ŞUTRU         

 

                    Hotărârea nr. 121

  Bucureşti, 06.12.2011

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 06.12.2011 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 

Denumire fișier: 121.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:303 Vizualizări
Descărcare: 10 times
Data creării: 12-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE