• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

2011

Afișare:
Sortează după:

privind reactualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Sectorului 2 şi a procedurii de analizare, avizare şi aprobare a documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului de către Consiliul Local Sector 2

privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în  elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti

privind aprobarea Studiului de fezabilitate în vederea realizării obiectivului de investiţii „Adăpost pentru câini”, situat în Comuna Butimanu, Judeţul Dâmboviţa

pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 145/2010  privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice la nivelul Consiliului Local Sector 2 pe anul 2011

pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 107/2010 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi al Direcţiei de Evidenţă Persoane Sector 2, modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 132/2010

privind acceptarea ofertei de donaţie a unor terenuri situate în Bucureşti, str. Baia de Aramă nr. 1, Sector 2, cu destinaţia de „alee de acces auto şi pietonal”

privind aprobarea unui Act adiţional la Contractul de parteneriat public - privat  pentru „Dezvoltarea infrastructurii de afaceri – Piaţa Obor”

privind stabilirea ordinii de prioritate valabilă pentru anul 2011 în repartizarea locuinţelor pentru tineri–medici rezidenţi destinate închirierii

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei Locale de Ordine Publică a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti

privind aprobarea dezmembrării terenului situat în „Parcul Plumbuita 2”, Sector 2

privind înregistrarea Sectorului 2 în Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar (S.N.E.P.)

privind aprobarea unor documentaţii de urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

privind prelungirea valabilităţii unor documentaţii de urbanism din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

privind aprobarea bugetului general al  Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2011

privind validarea modificărilor intervenite în Bugetul  general al Sectorului 2 pe anul 2010 ca urmare a alocării unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2010

privind reorganizarea  Poliţiei Comunitare Sector 2 şi pentru aprobarea Organigramei, Statului de funcţii si a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Poliţiei Locale Sector 2

privind anularea creanţelor restante aflate în sold la nivelul Primăriei Sectorului 2 la data de 31 decembrie 2010, mai mici sau egale cu 10 RON

privind acordarea unei subvenţii de la bugetul de stat pentru construirea de locuinţe, conform O.U.G. nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 12/2007, cu modificările şi completările ulterioare

privind aprobarea metodologiei de acordare a gratuităţii transportului urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţăşi cu metroul beneficiarilor Legii 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 75/2003, privind darea în folosinţă gratuită a unui teren având destinaţia „Bază sportivăşi de agrement“

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE