• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

2011

Afișare:
Sortează după:

privind aprobarea reglementării modalităţii de preluare a cheltuielilor pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe

privind  desemnarea reprezentanţilor  Consiliului Local al Sectorului 2 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat

privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2011 - 2012

privind anularea creanţelor restante aflate în sold la data de 31 decembrie a anului 2011, mai mici de 40 lei

privind aprobarea unor documentaţii de urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

 

 

privind rectificarea bugetului general al  Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2011

 

pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind evaluarea serviciului de salubrizare pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti

 

privind  aprobarea Organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare si Funcţionare ale Centrului Teritorial Veterinar Sector 2

 

 

pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 73/2011 privind atestarea dreptului de administrare al Administraţiei Domeniului Public Sector 2 asupra unor terenuri din domeniul public al Municipiului Bucureşti în vederea înscrierii în cartea funciarăşi a realizării de „parcaje supraetajate”

 

 

privind acceptarea ofertei de donaţie cu sarcini a unui teren situat în str. Tămâioarei, Sector 2, Bucureşti, în vederea extinderii şi modernizării infrastructurii urbane în zonă

 

privind aprobarea încheierii unui Act Adiţional la contractul nr. 12391/2007 între Consiliul Local Sector 2 şi S.C. Supercom S.A.

 

privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 2 Bucureşti a contractării unei finanţări rambursabile pe termen lung de 60.000.000 EURO (sau echivalent în lei)

privind stabilirea costului  mediu anual/copil protejat în sistem rezidenţial, centru de zi, centru de îngrijire şi găzduire, centru de primire, complex de servicii de asistenţăşi sprijin pentru prevenirea situaţiilor ce pun în pericol securitatea şi dezvoltarea copilului şi la asistenţi maternali profesionişti pe anul 2011

 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioadă de 3 luni

 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă

privind înfiinţarea de pieţe volante pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti

privind aprobarea unor documentaţii de urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

privind rectificarea bugetului general al  Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2011

privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti la 30.06.2011

privind aprobarea transmiterii către Consiliul General al Municipiului Bucureşti  a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Bucureşti aflate în administrarea Consiliului Local Sector 2 – Etapa a XIII - a

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE