• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

2011

Afișare:
Sortează după:

privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri aferent anului 2011, pentru clădirea situată la adresa poştală str. Batişte nr. 11, sc. B, etaj. 1, ap. 1, sector 2, Bucureşti

privind darea în folosinţă gratuită a unor terenuri din domeniul public cu destinaţia „sport şi agrement” din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

privind aprobarea unor documentaţii de urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

privind modificarea şi completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi al Direcţiei de Evidenţă Persoane Sector 2, aprobate prin H.C.L. Sector 2 nr. 107/2010, modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 132/2010 şi prin H.C.L. Sector 2 nr. 21/2011

pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 41/2010 privind trecerea terenului în suprafaţă de 3.000 mp. situat în str. Silvia nr. 54, Sector 2, din domeniul public în domeniul privat al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită către Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.  a unui teren destinat realizării unui bazin de înot didactic şcolar

pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 40/2010 privind transmiterea în folosinţă gratuită către Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A. a terenului situat în incinta Şcolii Generale nr. 64, destinat realizării unei săli de sport

pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 39/2010 privind transmiterea în folosinţă gratuită către Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.  a terenului situat în incinta Colegiului Naţional „Victor Babeş” destinat realizării unei săli de sport

privind aprobarea încheierii unui Act Adiţional la contractul nr. 12391/2007 între Consiliul Local Sector 2 şi S.C. Supercom S.A.

privind aprobarea transmiterii terenului aparţinând domeniului public al Municipiului Bucureşti situat în Bucureşti, şos. Colentina nr. 6A, Sector 2, din  administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 în administrarea Administraţiei Pieţelor Sector 2 în vederea realizării unei pieţe agroalimentare

privind aprobarea transmiterii terenului situat în Bucureşti, str. Cernăuţi nr. 29A, Sector 2,  din administrarea Consiliului Local Sector 2 în administrarea Administraţiei Pieţelor Sector 2 în vederea realizării unei pieţe agroalimentare

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii „Amenajare 313  parcaje de reşedinţă”

privind aprobarea încheierii convenţiei de colaborare cu Asociaţia ,,Hrăniţi Copiii”

privind atestarea dreptului  de administrare al Administraţiei Domeniului Public Sector 2 asupra unor terenuri din domeniul public al Municipiului Bucureşti în vederea înscrierii în cartea funciarăşi a realizării de „parcaje supraetajate”

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 42/2008 privind aprobarea preluării de către Consiliul Local Sector 2 a finanţării cheltuielilor ce revin în sarcina asociaţiilor de proprietari pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe - condominii

privind transmiterea unei părţi din  terenul situat în Bucureşti, str. Maior Vasile Băcilă nr. 28 – 30, sector 2  din administrarea Consiliului Local Sector 2 – Bucureşti în administrarea Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2   

pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 18/2010 privind transmiterea în folosinţă gratuită către Agenţia Naţională pentru Locuinţe a terenului situat în Bucureşti, strada Aurului F.N., Sector 2 în vederea realizării de locuinţe pentru tineri şi locuinţe sociale pentru persoanele evacuate din locuinţe retrocedate

privind aprobarea unor documentaţii de urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2  al Municipiului Bucureşti pe anul 2011

privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului general al Sectorului 2 Bucureşti şi a situaţiilor financiare anuale pe anul 2010

privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe trimestrul I al anului 2011

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE