• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

2011

Afișare:
Sortează după:

privind aprobarea încheierii convenţiei de colaborare cu Organizaţia Suedeză pentru Ajutor Umanitar I.M.

privind aprobarea studiilor de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici şi a devizelor generale pentru obiectivele de investiţii „Sisteme  Automatizate  de  Irigat  Spaţii Verzi din Sectorul 2 – 13 obiective”

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 159/2009 privind aprobarea, cofinanţarea şi  susţinerea proiectului “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare a Colegiului Naţional Iulia Haşdeu”

privind utilizarea temporară a locurilor publice prin amplasarea de rulote/automagazine pe raza teritorială a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul Programului local multianual pentru creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 74/2007 privind funcţionarea „Centrului de colectare selectivă a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (D.E.E.E.) Sector 2”

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii „Amenajare a 2 locuri de joacă din Sectorul 2”

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii amenajare 163  parcaje de reşedinţă”

privind delegarea unor atribuţii Directorului General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2

pentru aprobarea Raportului de evaluare, a redevenţei minime anuale şi a modelului Contractului – cadru privind concesionarea terenului situat în Municipiul Bucureşti, parcul Grădina Icoanei, Sector 2

privind încetarea aplicabilităţii unor acte administrative

privind desfiinţarea pieţei volante Vatra Luminoasă

privind transmiterea în folosinţă gratuită a terenului situat în Bucureşti, bld. Chişinău nr. 2A, Sector 2, către Parohia Sfinţii Voievozi - Gherghiceanu

privind aprobarea planului anual de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de beneficiarii de ajutor social

privind ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea  vehiculelor / remorcilor staţionate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice din Sectorul 2 precum şi pe domeniul public şi privat al Sectorului 2

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioadă de 3 luni

privind delegarea unor atribuţii Directorului General al Administraţiei Domeniului Public Sector 2

privind rectificarea bugetului general al  Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2011

privind delegarea unor atribuţii către Directorul General al Centrului Cultural „Mihai Eminescu”

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 165/2009 privind aprobarea, cofinanţarea şi  susţinerea proiectului “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare a Liceului teoretic C.A. Rosetti”

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE