• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

2011

Afișare:
Sortează după:

privind modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 184/2009 pentru aprobarea Studiului de fezabilitate, Caietului de sarcini, incluzând redevenţa minimă anualăşi modelul Contractului – cadru de concesiune privind concesionarea terenului situat în Municipiul Bucureşti, str. Armenească nr. 1, Sector 2, pentru realizarea de „Garaje supraetajate”

 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul Programului local multianual  pentru creşterea performantei  energetice la blocurile de locuinţe  din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

privind aprobarea indicatorilor  tehnico-economici şi a devizelor generale pentru  obiectivul de investiţii ,,Extindere reţele publice de apăşi canalizare şi SPAU  Completare străzi - Aleea Pantelimon, Iorceanu, Macazului, Mihăieşti, Mircea Rosetti, Nalbei, Podu Vârtosului, Ramuri Tei, Savu Marin, Şerbănică Vasile” din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

privind reactualizarea  indicatorilor  tehnico-economici  pentru obiectivul de investiţii „Extindere reţele publice de apă în zona Grădinile Fundeni - Aleea  Arubium, Aleea Capidava şi Aleea Porolissum” din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

privind reactualizarea indicatorilor  tehnico-economici şi a devizelor generale pentru obiectivul de investiţii „Reţele de alimentare cu apăşi canalizare în zona Plumbuita” din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

privind aprobarea „Regulamentului de funcţionare” al pieţei Dimitrie Pompei

privind transmiterea unei părţi din imobilul situat în şos. Pantelimon nr. 301, Sector 2,  din administrarea Consiliului Local Sector 2 în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2

privind transmiterea în folosinţă gratuită către Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A. a terenului situatîn incinta Şcolii Generale nr. 28 din Bucureşti, str. Aleea Circului nr. 1, sector 2,destinat realizării unei săli de sport

privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti  începând cu anul şcolar 2011 - 2012

pentru  modificarea anexei la H.C.L. Sector 2 nr. 89/2008 privind desemnarea reprezentanţilor  Consiliului Local al Sectorului 2 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 19/2010 şi H.C.L. Sector 2 nr. 27/2010

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii „Lucrări de amenajare promenadă zona Colentina – Blocuri A.N.L.

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii „amenajare 98  parcaje de reşedinţă

privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi reparaţii sistem rutier alei 50.000 m.p.”

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 112/ 2010 privind  aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare si Funcţionare ale Centrului Teritorial Veterinar  Sector 2

privind utilizarea  temporară a  locurilor publice din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti pentru amplasarea de agregate frigorifice în vederea desfăşurării activităţii  de comercializare băuturi răcoritoare,  îngheţatăşi alte produse alimentare preambalate precum şi cu „terase”

privind aprobarea costului mediu lunar/persoană adultă protejată în centrele rezidenţiale pentru adulţi cu handicap din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 pentru anul 2011

privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri aferent anului 2011 pentru cladirea situată la adresa poştală str. Popa Soare nr. 39, Sector 2, Bucureşti, având destinaţia de „sediu pentru desfăşurarea de activităţi social - umanitare”

privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri aferent anului 2011, pentru Asociaţia Nevăzătorilor din România – filiala Interjudeţeană Bucureşti

pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 95/2010 privind transmiterea în folosinţă gratuită a spaţiului situat în Bucureşti, bld. Basarabia nr. 170 - 176, Sector 2, din administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 către Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2

privind transmiterea terenului situat în str. Ziduri Moşi nr. 5 bis, Sector 2, din administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 în administrarea Administraţiei Pieţelor Sector 2

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE