• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

2012

Afișare:
Sortează după:

privind aprobarea unor documentaţii de urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

 

privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2012

 

 

privind aprobarea instituirii pazei de către Poliţia Locală Sector 2 la sediul Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti

pentru aprobarea încheierii „Protocolului de Colaborare” de către Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti prin Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 si Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date

 

 

privind stabilirea ordinii de prioritate pentru acordarea de locuinţe, conform Legii nr. 114/1996, valabilă pentru anul 2013

privind aprobarea unor documentaţii de urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

 

privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2012

 

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul Programului de creştere a eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

Modificată/completată prin HCL S2 nr. 188/2019,  HCL S2 nr. 365/2019

Modifică/completează HCL S2 nr. 92/2007

privind anularea creanţelor restante aflate în sold la data de 31 decembrie a anului 2012, mai mici de 40 lei

 

privind aprobarea dezmembrării unui teren din domeniul public de interes local situat în Bucureşti, str. Silvia nr. 54, Sector 2 (incinta Şcolii Gimnaziale nr. 25) în scopul amplasării unui post de transformare pentru alimentarea cu energie electrică a bazinului de înot cu caracter didactic din incinta unităţii de învăţământ preuniversitar de stat

privind aprobarea unor documentaţii de urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

 

 

privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2012

privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti la 30.09.2012

 

 

pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 23/2011 privind aprobarea Studiului de fezabilitate în vederea realizării obiectivului de investiţii „Adăpost pentru câini”, situat în Comuna Butimanu, Judeţul Dâmboviţa

 

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul Programului local multianual pentru creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti şi pentru modificarea unor acte administrative adoptate de Consiliul Local al Sectorului 2

 

privind modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 78/2006 pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 128/2005 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii si Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2

privind aprobarea transmiterii către Consiliul General al Municipiului Bucureşti a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Bucureşti aflate în administrarea Consiliului Local Sector 2 – Etapa a XIV - a

 

privind aprobarea Contractului - cadru de voluntariat si a Certificatului de voluntar

 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 2 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat

 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioadă de 3 luni

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE