• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 006

55 Descărcări

Modificată/completată prin  HCL S2 nr. 366/2019

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 20.01.2012;

     Luând în considerare proiectul de hotărâre privind includerea în Programul local multianual  pentru creşterea performanţei energetice a unor blocuri de locuinţe din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;

Analizând:

- Raportul de specialitate nr. 783/06.01.2012 întocmit de către Direcţia Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

- Raportul de specialitate nr. 621/06.01.2012 întocmit de către Direcţia Relaţii Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

           - Raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum şi Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

           - Amendamentul formulat de către domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian, astfel cum a fost consemnat în procesul – verbal al şedinţei;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ordonanţă de Urgenţă nr. 18 din 4 martie 2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ordinul comun nr. 163/540/23 din 17.03.2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe;
  • Ordonanţa Guvernului nr. 22/20.08.2008 privind eficienţa energeticăşi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 105/2011 privind aprobarea reglementării modalităţii de preluare a cheltuielilor pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe;
  • Dispoziţia Primarului Sectorului 2 1777/ 03.07.2008 privind aprobarea procedurii de implementare, la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti a Programului de reabilitare termică a clădirilor;

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1 Se aprobă includerea în Programul local multianual privind creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, a blocurilor specificate în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2  Autoritatea executivă a Sectorului 2 va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.3  Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                         ALBANI LAURA MARIA                                                                                     ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                           SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                      TOMA ŞUTRU         

 

                     Hotărârea nr. 6

  Bucureşti, 20.01.2012

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 20.01.2012 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 006.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:492 Vizualizări
Descărcare: 55 times
Data creării: 12-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE