• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 097

25 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 08.11.2012;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor  Consiliului Local al Sectorului 2 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat;

                Analizând:

      - Raportul de specialitate nr. 77320/30.10.2012 al Direcţiei Administraţie Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

       - Raportul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de Tineret şi Relaţii cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

       - Amendamentul formulat de către doamna consilier local Şufer Mioara, astfel cum a fost consemnat în procesul – verbal al şedinţei;

     -  Decizia nr. 2523/31.08.2012 a Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti;

      - Adresa Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti – Sector 2 înregistrată la Centrul de Relaţii cu Publicul al Primăriei Sectorului 2 sub numărul 77349 din data de 30.10.2012;

                Având în vedere reglementările cuprinse în:

        - art. 96 alin. (2) lit. a) – c) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

        - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 60/19.06.2012 privind validarea mandatelor de consilieri locali;

        - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 61/19.06.2012 privind constituirea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

        - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 63/03.07.2012 privind validarea mandatelor de consilieri locali;

               În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu  art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

                Art.1  Pe data prezentei, persoanele nominalizate în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, sunt desemnate ca reprezentanţi ai Consiliului Local al Sectorului 2 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti.

 

                Art.2  Cu aceeaşi dată, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 89/2008, cu modificările şi completările ulterioare, îşi încetează aplicabilitatea.

 

Art.3  (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

             (2) Anexa se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                           SOARE CEZAR RADU                                                                                             ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                         SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                     TOMA ŞUTRU         

 

                     Hotărârea nr. 97

  Bucureşti, 08.11.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 08.11.2012 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 097.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:420 Vizualizări
Descărcare: 25 times
Data creării: 12-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE