• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 107

3 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 26.11.2012;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind anularea creanţelor restante aflate în sold la data de 31 decembrie a anului 2012, mai mici de 40 lei;

Analizând:

        - Raportul de specialitate nr. 82228/20.11.2012 al Direcţiei Venituri Buget Local  Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

       - Raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

Având în vedere reglementările cuprinse în art. 178 alin. (1) - (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

                                          

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1. Se aprobă anularea creanţelor fiscale restante aflate în sold la data de 31 decembrie a anului 2012, mai mici de 40 lei. 

              

               Art.2. Primarul Sectorului 2 şi Directorul Executiv al Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

           Art.3. Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                           SOARE CEZAR RADU                                                                                             ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                         SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                     TOMA ŞUTRU        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Hotărârea nr. 107

  Bucureşti, 26.11.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 26.11.2012 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

Denumire fișier: 107.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:329 Vizualizări
Descărcare: 3 times
Data creării: 12-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE