• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 113

5 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 14.12.2012;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea instituirii pazei de către Poliţia Locală Sector 2 la sediul Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti;

Analizând:

       - Nota de Fundamentare nr. 82380/21.11.2012 a Directorului General al Poliţiei Locale Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

        - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

       - Adresa nr. 17925/21.08.2012 a Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti înregistrată la Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti sub numărul 17181 din data de 23.08.2012;

       - Adresa nr. 17181/P/31.08.2012 a Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti înregistrată la Cabinet Primar Sector 2  sub numărul 1625 din data de 03.09.2012;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

       -  Legea poliţiei locale nr. 155/2010;

       -  Hotărârea Guvernului României nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;

        - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 10/2011 privind reorganizarea Poliţiei Comunitare Sector 2 şi pentru aprobarea Organigramei, Statului de funcţii si a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Poliţiei Locale Sector 2;

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

           Art.1 Începând cu data prezentei Poliţia Locală Sector 2 va asigura paza şi ordinea publică, fără plată, a obiectivului de interes public – Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, cu sediul în str. Icoanei nr. 19, Sector 2, Bucureşti.

 

Art.2  Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul General al Poliţiei Locale Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.3  Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                     CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                       SOARE CEZAR RADU                                                                                         ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                                  SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                             TOMA ŞUTRU         

 

 

                     Hotărârea nr. 113

                   Bucureşti, 14.12.2012

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 14.12.2012 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 113.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:322 Vizualizări
Descărcare: 5 times
Data creării: 12-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE