• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

2012

Afișare:
Sortează după:

privind reactualizarea documentaţiilor cadastrale, precum şi reglementarea situaţiei juridice a unor imobile de interes local aflate în administrarea Consiliului Local Sector 2 al Municipiului Bucureşti

 

privind aprobarea unor documentaţii de urbanism pe terenuri situate în  Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

 

privind validarea modificărilor intervenite în Bugetul  general al Sectorului 2 pe anul 2011 ca urmare a alocării unor sume pentru Programul naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală derulat conform O.U.G. nr. 51/2006

 

 

privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al Sectorului 2 pe anul 2011 a deficitului secţiunii de dezvoltare

 

privind aprobarea propunerii Consiliului Local al Sectorului 2 referitoare la evaluarea performanţelor profesionale individuale ale Secretarului Sectorului 2

 

privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Sistem de supraveghere video pentru creşterea siguranţei sociale şi prevenirea criminalităţii în zece zone ale Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti”

 

               

 

pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 77/2011 privind aprobarea transmiterii terenului aparţinând domeniului public al Municipiului Bucureşti situat în Bucureşti, şos. Colentina nr. 6A, Sector 2, din  administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 în administrarea Administraţiei Pieţelor Sector 2 în vederea realizării unei pieţe agroalimentare

 

privind aprobarea „Regulamentului de organizare şi  funcţionare” al pieţei agroalimentare Obor (Noua Piaţă Obor)

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul Programului de creştere a eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

privind includerea în Programul local multianual  pentru creşterea performanţei energetice a unor blocuri de locuinţe din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

Modificată/completată prin HCL S2 nr. 366/2019

 

 

privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile din domeniul public al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti situate în Bd. Dimitrie Pompei nr. 1, Sector 2, dezmembrarea unui teren în suprafaţă de 4.000, 46 mp.şi trecerea acestuia din domeniul public local în domeniul privat în vederea efectuării unui schimb de imobile

 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii „Instalare lift la Centrul pentru Activităţi Recreative şi Inovare Ocupaţională” cu sediul în Str. Jean Louis Calderon nr. 39, Sector 2, Bucureşti

privind aprobarea ordinii de prioritate pe anul 2011 a cererilor depuse conform Legii nr.15/2003

pentru  modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 145/2010 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice la nivelul Consiliului Local Sector 2 pe anul 2011, modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 22/2011

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioadă de 3 luni

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE