• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

2012

Afișare:
Sortează după:

privind aprobarea unor documentaţii de urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizelor generale pentru obiectivele de investiţii „Reparaţii capitale sistem rutier - 21 străzi din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti”

 

 

privind stabilirea costului  mediu anual/copil protejat în sistem rezidenţial, centru de zi, centru de îngrijire şi găzduire, centru de primire, complex de servicii de asistenţăşi privind stabilirea costului  mediu anual/copil protejat în sistem rezidenţial, centru de zi, centru de îngrijire şi găzduire, centru de primire, complex de servicii de asistenţăşi sprijin pentru prevenirea situaţiilor ce pun în pericol securitatea şi dezvoltarea copilului şi la asistenţi maternali profesionişti pe anul 2012

pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 111/2010 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Direcţia Venituri Buget Local Sector 2

 

 

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a devizelor generale pentru obiective de investiţii reprezentând „Lucrări de intervenţie pentru 17 unităţi de învăţământ de pe raza Sectorului 2”

Modificată/completată prin HCL S2 nr. 190/2017HCL S2 nr. 336/2019HCL S2 nr. 98/2020, HCL S2 nr. 116/2021, HCL S2 nr.  274/2021

privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice la nivelul Consiliului Local Sector 2 pe anul 2013

pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 94/2011 privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 2 Bucureşti a contractării unei finanţări rambursabile pe termen lung de 60.000.000 EURO (sau echivalent în lei)

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul Programului de creştere a eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

 

privind aprobarea majorării cuantumului alocaţiei zilnice de hrană

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Branşament apă – canal” pentru sediul administrativ din Şos. Pantelimon nr. 500 al Centrului Teritorial Veterinar Sector 2

 

privind aprobarea ordinii de prioritate pe anul 2012 a cererilor depuse conform Legii nr. 15/2003, republicată

 

privind aprobarea unor documentaţii de urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

 

privind aprobarea unui Act adiţional la Contractul de asociere pentru construcţia „Complexului agroalimentar Maica Domnului” din str. Maica Domnului nr. 61, Sector 2, Bucureşti

 

privind aprobarea unui Act adiţional la Contractul de asociere pentru construcţia şi administrarea patrimoniului pieţei Mihai Bravu, şos. Mihai Bravu nr. 212 - 214, Sector 2, Bucureşti

 

privind delegarea Primarului Sectorului 2 de a desemna reprezentanţi ai Consiliului Local al Sectorului 2 in Consiliul pentru Dezvoltare Regională Bucureşti - Ilfov

 

privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti la 30.06.2012

 

 

privind aprobarea încheierii Actului adiţional nr. 2 la Convenţia de colaborare încheiatăîntre D.G.A.S.P.C. Sector 2 şi Asociaţia ,,Hrăniţi Copiii” în baza H.C.L. Sector 2 nr. 74/2011

 

 

privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită pentru o perioadă de 30 ani a bunurilor mobile obţinute de Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti prin proiectul „Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi”către Administraţia Domeniului Public Sector 2

 

privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2012

 

privind redistribuirea economiilor înregistrate în cadrul programelor finanţate din împrumutul extern contractat de Consiliul Local al Sectorului 2 în anul 2007

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE