• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

2012

Afișare:
Sortează după:

privind aprobarea planului anual de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de beneficiarii de ajutor social

privind actualizarea valorii normei de hrană personalului Poliţiei Locale Sector 2

 

privind acceptarea ofertei de donaţie pentru terenul situat în Bucureşti, str. Delea Veche nr. 47, Sector 2, cu destinaţia de „alee de acces auto şi pietonală” şi includerea acestuia în domeniul public de interes local

 

 

privind transmiterea terenului, proprietate publică a statului român, situat în şos. Pantelimon nr. 301, Sector 2,  din administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 în administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 2

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioadă de 3 luni

 

privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2012

 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 123/2009 privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei Hotărâri de Guvern pentru transmiterea unui imobil din administrarea Ministerului Mediului – Administraţia Naţională “Apele Române” în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2

 

privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 158/2003 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 94/2003 privind darea în folosinţă gratuită a unor terenuri cu destinaţia „Bază sportivă”

 

privind majorarea alocaţiei de hrana pentru copii/persoane adulte-beneficiari de servicii sociale in cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2

 

privind aprobarea Studiilor de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici şi a devizelor generale pentru obiectivele de investiţii „amenajarea, reabilitarea sau modernizarea a 8 locuri de joacă din Sectorul 2”

 

 

privind modificarea si completarea H.C.L. Sector 2 nr.78/2006 pentru modificarea si completarea H.C.L. Sector 2 nr.128/2005 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii si al R.O.F. - lui D.G.A.S.P.C. Sector 2

privind aprobarea costului mediu lunar/persoană adultă protejatăîn centrele rezidenţiale pentru adulţi cu handicap din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 pentru anul 2012

 

privind aprobarea încheierii Actului adiţional nr. 1 la convenţia de colaborare încheiatăîntre D.G.A.S.P.C. Sector 2 şi Asociaţia ,,Hrăniţi Copiii” în baza H.C.L. Sector 2 nr. 74/2011

 

privind aprobarea înfiinţării Complexului pentru activităţi recreative şi educative ,,Sfântul Pantelimon” precum şi delegarea unor atribuţii către Directorul general al D.G.A.S.P.C. Sector 2

 

 

pentru completarea H.C.L. Sector 2 nr. 27/2006 privind transmiterea unor pasaje pietonale subterane din administrarea Consiliului Local Sector 2 în administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 2

privind aprobarea Planului unic de ordine si siguranţă publică al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2012

 

 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 98/2008 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 152/2003

 

privind solicitarea avizului conform al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului de schimbare a destinaţiei unui teren din domeniul public în domeniul privat de interes local

 

privind aprobarea unor documentaţii de urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

 

privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2012

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE