• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

2012

Afișare:
Sortează după:

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 5/2012 privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile din domeniul public al Sectorului 2 al Municipiului  Bucureşti situate în Bd. Dimitrie Pompei nr. 1, Sector 2, dezmembrarea unui teren în suprafaţă de 4.000, 46 mp.şi trecerea acestuia din domeniul public local în domeniul privat în vederea efectuării unui schimb de imobile

 

privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită a unor bunuri mobile obţinute prin proiecte finanţate din fonduri europene către Poliţia Locală Sector 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

privind stabilirea ordinii de prioritate valabilă pentru anul 2012 în repartizarea locuinţelor pentru tineri–medici rezidenţi destinate închirierii

 

privind aprobarea reorganizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar care va funcţiona la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2012 - 2013

 

privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri aferent anului 2012, pentru Asociaţia Nevăzătorilor din România – filiala Interjudeţeană Bucureşti

 

pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 107/2010 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi al Direcţiei de Evidenţă Persoane Sector 2, cu modificările şi completările ulterioare

 

privind scutirea de la plata impozitului pentru clădirea şi terenul aferent acesteia, situatăîn Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti ce constituie locuinţa de domiciliu a persoanelor pentru care veniturile lunare constau în exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social

privind utilizarea  anuală a locurilor publice din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti de către agenţii economici pentru amplasarea de „ agregate frigorifice” precum şi cu „terase”

pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 16/2012 privind redistribuirea economiilor înregistrate în cadrul  programelor finanţate din împrumutul extern contractat de Consiliul Local al Sectorului 2 în anul 2007

 

privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico – economici şi a devizelor generale pentru obiectivele de investiţii „Fântâni – furnizare apă potabilă din puţuri de mare adâncime”

 

privind înfiinţarea de către Consiliul Local al Sectorului 2 a S.C.“SOLIDARITATE ŞI SPERANŢĂ”- S. R.L.

 

 

pentru aprobarea Rapoartelor de evaluare, Studiilor de fezabilitate, Caietelor de sarcini, incluzând redevenţa minimă anualăşi modelul Contractelor – cadru de concesiune privind concesionarea unor terenuri, pentru realizarea unor „pieţe agroalimentare”

 

pentru actualizarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 132/2007 privind aprobarea Planului de analizăşi acoperire a riscurilor la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti

 

privind aprobarea unor documentaţii de urbanism pe terenuri situate în  Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2012

 

privind anularea creanţelor restante aflate în sold la data de 31 decembrie 2011, mai mici sau egale cu 40 lei

 

privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită pentru o perioadă de 5 ani a bunurilor mobile obţinute prin proiectul „Implementarea Sistemului de Management Integrat al Proceselor, Riscurilor si al Cerinţelor de Calitate, Mediu, Sănătate si Securitate Ocupaţionala si Securitatea Informaţiei in cadrul Politiei Locale Sector 2 Bucureşti”, cod SMIS 7840, in cadrul Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative către Poliţia Locală Sector 2

 

 

privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri pe o perioadă de 7 ani, pentru proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinţe şi ai imobilelor care au executat lucrări de reabilitare pe cheltuială proprie

 

 

privind acceptul de înfiinţare al unor consorţii şcolare care cuprind unităţi de învăţământ de pe raza teritorială a Sectorului 2

privind redistribuirea economiilor înregistrate în cadrul  programelor finanţate din împrumutul extern contractat de Consiliul Local al Sectorului 2 în anul 2007

 

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE