• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

2013

Afișare:
Sortează după:

privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2013

 

 

privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti la 30.09.2013

 

 

privind aprobarea  Organigramei,  Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Direcţia Venituri Buget Local Sector 2

 

privind anularea creanţelor restante aflate în sold la data de 31 decembrie a anului 2013, mai mici de 40 lei

 

 

 

pentru  modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 63/2013 privind  aprobarea Procedurii de licitaţie pentru închirierea tonetelor aflate în administrarea Administraţiei Pieţelor Sector 2

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a devizelor generale pentru realizarea obiectivelor de investitii la unităţi de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

 

 

privind înfiinţarea şi funcţionarea instituţiilor de protecţie socială fără personalitate juridică, pentru persoane adulte cu handicap, aflate sub autoritatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2

 

 

 privind aprobarea implementării proiectului „Centrul de Testare ECDL al Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2”

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 2 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar particular

 

privind atribuirea denumirii unor unităţi de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care funcţionează pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiective de investiţii de interes local din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti -„Sisteme de irigat automatizat pentru spatii verzi din 21 amplasamente”

 

 

pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 62/2010 privind aprobarea cofinanţarii şi susţinerea proiectului „Sistem de monitorizare video pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în zona Plumbuita - Steaua Roşie - Petricani” din cadrul PIDU Plumbuita – Steaua Roşie - Petricani

 

 

pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 97/2013 privind transmiterea terenului situat în şos. Electronicii, Sector 2, Bucureşti, din administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 în administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 2 în vederea prelungirii arterei de circulaţie - şos. Electronicii

 

privind stabilirea şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti

 

privind aprobarea externalizării serviciilor sociale pentru beneficiarii cu domiciliul pe raza  Sectorului 2

privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2013

 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizelor generale pentru obiectivele de investiţii „Reparații capitale sistem rutier - 33 străzi din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti”

 

privind prelungirea cu 5 ani a termenului prevăzut la art.1 din H.C.L.  Sector 2 nr.79/08.07.2005, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 77/27.07.2006

 

 

pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 158/2009 privind aprobarea, cofinanţarea şi  susţinerea proiectului  „Eficacitate prin perfecţionare

privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice la nivelul Consiliului Local Sector 2 pentru anul 2014

 

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE