• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

2013

Afișare:
Sortează după:

privind aprobarea unor documentaţii de urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2013

privind anularea creanţelor restante aflate în sold la data de 31 decembrie 2013, mai mici sau egale cu 40 lei

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul Programului de creştere a eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

privind stabilirea ordinii de prioritate pentru acordarea de locuinţe, conform Legii nr. 114/1996, valabilă pentru anul 2014

privind aprobarea Studiului de fezabilitate in vederea realizării obiectivului de investiţii „Reabilitare si modernizare instalație de climatizare la sediul Primăriei si Consiliului Local Sector 2”

privind aprobarea funcţionării ca instituţii cu personalitate juridicăa 34 unităţi de învăţământ preuniversitar de stat aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2

privind încetarea aplicabilităţii unor acte administrative adoptate de Consiliul Local al Sectorului 2

pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 126/2013 privind stabilirea şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti

privind solicitarea avizului conform al Ministrului Educaţiei Naţionale în vederea schimbării destinaţiei unei părţi din imobiul situat în Şoseaua Pantelimon, nr. 299, Sector 2, Bucureşti

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioadă de 3 luni

privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2013

 

 

privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti la 30.09.2013

 

 

privind aprobarea  Organigramei,  Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Direcţia Venituri Buget Local Sector 2

 

privind anularea creanţelor restante aflate în sold la data de 31 decembrie a anului 2013, mai mici de 40 lei

 

 

 

pentru  modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 63/2013 privind  aprobarea Procedurii de licitaţie pentru închirierea tonetelor aflate în administrarea Administraţiei Pieţelor Sector 2

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a devizelor generale pentru realizarea obiectivelor de investitii la unităţi de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

 

 

privind înfiinţarea şi funcţionarea instituţiilor de protecţie socială fără personalitate juridică, pentru persoane adulte cu handicap, aflate sub autoritatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2

 

 

 privind aprobarea implementării proiectului „Centrul de Testare ECDL al Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2”

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE