• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

2014

Afișare:
Sortează după:

privind aprobarea unor documentaţii de urbanism pe terenuri situate în  Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2014 

privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti la 30.09.2014

 

 

privind aprobarea Planului de analizăşi acoperire a riscurilor la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti

 

pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 86/29.07.2013 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 90/2013 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi al Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector nr. 40/2014 şi prin H.C.L. Sector 2 nr. 52/2014

privind majorarea alocaţiei de hrană pentru copii/ persoane adulte, beneficiari de servicii sociale în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2

Abrogată/Încetare aplicabilitate prin  HCL S2 nr. 145/2020

privind suportarea cheltuielilor de întreținere pentru copiii ocrotiți în rețeaua de asistență maternală a D.G.A.S.P.C. Sector 2, care nu au nașterea înregistrată

pentru aprobarea încheierii Protocolului de Colaborare între Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 şi Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne

privind aprobarea alipirii cadastrale a două imobile din domeniul public al Municipiului Bucureşti, aferente „Parcului 8 Mai” aflat în administrarea A.D.P. Sector 2

 

privind stabilirea ordinii de prioritate pentru acordarea de locuinţe, conform Legii nr. 114/1996, valabilă pentru anul 2015

 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr.10/2014 privind actualizarea reţelei de amplasamente a mobilierului urban pentru comercializarea florilor, a presei şi a cărţilor pe domeniul public din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, precum şi pentru aprobarea metodologiei de eliberare a „avizului de amplasare”, astfel cum a fost completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 86/2014

Modificată/completată prin HCL S2 nr. 109/2017HCL S2 nr. 361/2019

Modifică/completează  HCL S2 nr. 10/2014HCL S2 nr. 86/2014

 

pentru aprobarea Protocolului de colaborare între Administraţia Domeniului Public Sector 2 şi S.C. DEDEMAN S.R.L.

pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 86/2011 privind aprobarea transmiterii către Consiliul General al Municipiului Bucureşti  a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Bucureşti aflate în administrarea Consiliului Local Sector 2 – Etapa a XIII - a

privind aprobarea unor documentaţii de urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

 

 

privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2014

privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe trimestrul II al anului 2014

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Administraţiei Pieţelor Sector 2

 

privind însusirea Rapoartelor de evaluare a locuinţelor construite prin ANL situate în Bucureşti str. Mr. Vasile Bacilă nr. 32 – 34 Sector 2

Modificată/completată prin HCL S2 nr.  154/2022

privind aprobarea ordinii de prioritate pe anul 2014 a cererilor depuse conform Legii nr. 15/2003, republicată

 

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE