• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 086

39 Descărcări

Modificată/completată prin HCL nr. 109/2014HCL S2 nr. 109/2017HCL S2 nr. 361/2019

Modifică/completează  HCL S2 nr. 10/2014

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 15.09.2014;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru completarea H.C.L. Sector 2 nr. 10/2014 privind actualizarea reţelei de amplasamente a mobilierului urban pentru comercializarea florilor, a presei şi a cărţilor pe domeniul public din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, precum şi pentru aprobarea metodologiei de eliberare a „avizului de amplasare”;

Analizând:

           - Raportul de specialitate nr. 36064/16.06.2014 întocmit de Direcţia Urbanism, Cadastru şi Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

        - Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului precum și Raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

           - Adresa S.C. KID Construct Invest S.R.L.înregistrată sub nr. 22086/11.04.2014;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-  H.G. nr. 584/2001 privind amplasarea unor obiecte de mobilier urban;

                - Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.C.L. Sector 2 nr. 10/2014 privind actualizarea reţelei de amplasamente a mobilierului urban pentru comercializarea florilor, a presei şi a cărţilor pe domeniul public din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, precum şi pentru aprobarea metodologiei de eliberare a „avizului de amplasare”.

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. r) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

                Art. I (1) Se aprobă completarea anexelor la H.C.L. Sector 2 nr. 10/2014 privind actualizarea reţelei de amplasamente a mobilierului urban pentru comercializarea florilor, a presei şi a cărţilor pe domeniul public din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, precum şi pentru aprobarea metodologiei de eliberare a „avizului de amplasare”, cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.

               (2) Anexele nr. 1 şi 2 conţin un număr de 5 file şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

                          (3) Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 10/2014, rămân aplicabile.

 

Art. II Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

Art. III  (1)  Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

                           (2) Anexele se comunică instituţiilor şi persoanelor fizice şi juridice interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                    CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                                 POPESCU LENUŢA                                                                                   ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                                                                                                                                            SECRETAR,

 

                                                                                                               TOMA ŞUTRU

 

                     Hotărârea nr. 86

  Bucureşti, 15.09.2014

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 15.09.2014 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 086.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:613 Vizualizări
Descărcare: 39 times
Data creării: 11-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE