• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

2015

Afișare:
Sortează după:

privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2  al Municipiului Bucureşti pe anul 2015

 

pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 14/2015 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al  Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2015 – 2016, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 35/2015

 

privind finalizarea contractului de finanțare pentru proiectul ”Sistem de monitorizare video pentru creșterea siguranței și prevenirea criminalității în zona Plumbuita – Steaua Roșie - Petricani”, cod SMIS 25106  și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

privind finalizarea contractului de finanțare  pentru proiectul ”Parc de agrement Tei - Plumbuita”, cod SMIS 18397  și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

privind finalizarea contractului de finanțare pentru proiectul „Modernizare străzi cartierul Steaua Rosie - Plumbuita” cod SMIS 25102 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

privind aprobarea unor documentaţii de urbanism pe terenuri situate în  Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

 

privind aprobarea unor măsuri în domeniul urbanismului la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București

privind rectificarea bugetului general al  Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2015

 

privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general  al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti la 30.09.2015

pentru emitere a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor prevăzute de grupele CAEN 561 – restaurante, 563 – Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 – Alte activităţi recreative şi distractive, pe raza sectorului 2 al Municipiului Bucureşti

privind încetarea dreptului de administrare al Consiliului Local al Sectorului 2 asupra unui bun imobil

privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţional de Investiţii „C.N.I.” S.A. a unor amplasamente şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivelor de investiţii „Săli de sport”

 

privind aprobarea  Regulamentului serviciului de salubrizare a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti

La data intrării în vigoare a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare conform HCL S2 nr. 10/2023,  îşi încetează aplicabilitatea HCL S2 nr. 111/2015, HCL S2 nr. 190/2019.

La data intrării în vigoare a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare conform HCL S2 nr. 176/2022, HCL S2 nr. 111/2015, HCL S2 nr. 190/2019 îşi încetează aplicabilitatea.

Modificată/completată prin   HCL S2 nr. 190/2019

pentru aprobarea Regulamentului de funcţionare al  „Complexului Delfinului (Rotondă)”

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de investiții „Instalare lift exterior la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă nr. 2 cu sediul în str. Mihai Eminescu nr.87, sector 2”

Modificată/completată prin HCL S2 nr. 56/2017 şi HCL S2 nr. 55/2020

privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general  pentru obiectivul de investiții  „Amenajare spațiu verde  creșa Ciobănașului, cu sediul în str. Ciobănașului nr. 23, Sector 2”

 

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiții „Lucrări pentru construirea unei săli de sport la Colegiul Naţional Mihai Viteazul şi Şcoala Gimnazială Iancului”

privind reglementarea situaţiei juridice a unui teren aflat in domeniul public al Municipiului Bucureşti

pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 10/2011 privind reorganizarea Poliției Comunitare Sector 2 și pentru aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Poliției Locale Sector 2, astfel  cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 53/2014

Revocată prin HCL S2 nr. 189/2016

Modifică/completează HCL S2 nr. 10/2011

RevocăHCL S2 nr. 53/2014

privind mandatarea Directorului General al Administraţiei Domeniului Public Sector 2 de a încheia acte juridice

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE