• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 040

4 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.05.2015;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziţionării unor servicii de asistenţăşi reprezentare juridică;

                Analizând:

 • Raportul de Specialitate nr. 2161/13.05.2015 prezentat de Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul de specialitate nr. 30702/19.05.2015 întocmit de către Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 • 1 alin (2) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 53/2004 privind reprezentarea intereselor Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în faţa instanţelor de judecată.

 

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 21 alin. (3) şi art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

        Art. 1 Se aprobă achiziţionarea unor servicii de asistenţăşi reprezentare juridică a Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, în faţa instanţelor de judecată, atât în fond, cât şi în căile ordinare şi extraordinare de atac, precum şi în etapa de executare a hotărârilor judecătoreşti.

 

        Art. 2 Contractele prevazute la art. 1 vor fi încheiate și semnate de catre Directorul Executiv al Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, însoțite de o Notă de fundamentare a Biroului Juridic și Resurse Umane, cu aprobarea prealabilă a Primarului Sectorului 2, în baza justificării temeinice a situaţiilor litigioase.

 

        Art. 3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul Executiv al Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

        Art. 4  Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                               ȘUFER MIOARA                                                                                                    ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

 1. 215/2001, REPUBLICATĂ

   SECRETAR,

 

                                                                                                                                   TOMA ŞUTRU

 

 

 

    Hotărârea nr. 40

  Bucureşti, 29.05.2015

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 29.05.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 040.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:89 Vizualizări
Descărcare: 4 times
Data creării: 11-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE