• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 065

5 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 27.08.2015;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 49/2002 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 55/2001;

Analizând:

  • Raportul de specialitate nr. 50200/14.08.2015 întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei Urbanism, Cadastru şi Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
  • Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
  • Referatul nr. 49883/06.08.2015 întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei Juridice, Legislaţie, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
  • Adresa înaintată de Parohia Parc Plumbuita prin Preot Paroh Ilie Cormoş, înregistrată la Centrul de Relaţii cu Publicul al Primăriei Sector 2 sub nr. 33717/02.06.2015.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. f) şi j), art. 120 şi art. 124 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

                Art. I Se modifică articolul unic al  Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 49/2002 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 nr.55/2001:

 

                                ,,Art. unic: Art.1 al Hotărârii nr.55/2001 a Consiliului Local al Sectorului 2 se modifică având următorul conţinut:

Art. 1 Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită pe termen de 49 de ani a terenului în suprafaţă de 3500,00 mp, situat în Şos. Colentina nr. 503 bis, către Arhiepiscopia Bucureştilor, identificat conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în scopul realizării unei Catedrale Creştin-Ortodoxe pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti cu amenajări exterioare (alei, spaţii verzi adiacente, grupuri sanitare) şi funcţiuni conexe (clopotniţă, aşezământ social, anexe).”

 

Art. II Autoritatea Executivă a Sectorului 2 va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. III Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                       CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                               ȘUFER MIOARA                                                                                                    ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

   SECRETAR,

 

                                                                                                                                   TOMA ŞUTRU

 

                     Hotărârea nr. 65

 Bucureşti, 27.08.2015

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 27.08.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 065.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:59 Vizualizări
Descărcare: 5 times
Data creării: 11-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE