• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 111

288 Descărcări

Modificată/completată prin   HCL S2 nr. 190/2019

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 14.12.2015;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea  Regulamentului serviciului de salubrizare a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

Analizând:

 • Raportul de specialitate 77948/04.12.2015 întocmit de Direcţia Servicii Publice, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul de specialitate nr. 78809/08.12.2015 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, precum şi Raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • 6 alin. (1) lit. h şi art. 12 alin. (3) din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare al localităţilor, republicată;
 • III şi art. IV din Legea nr. 99/2014 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, care nu sunt încorporate în forma republicată a Legii nr. 101/2006 şi care se aplicăîn continuare ca dispoziţii proprii ale actului modificator;
 • Ordinul Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor;
 • C.G.M.B. nr. 82/2015 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare şi funcţionare pe termen mediu şi lung a serviciului public de salubrizare în Municipiul Bucureşti.

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

  În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art. 1 Se aprobăRegulamentul serviciului de salubrizare a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, conform anexei ce conţine 60 de file şi face parte din prezenta hotărâre.

 

Art. 2 La data prezentei, H.C.L. Sector 2 nr. 140/2009 privind aprobarea Strategiei de salubrizare a Sectorului 2, a Regulamentului serviciului de salubrizare a Sectorului 2 şi a Managementului Integrat al deşeurilor în zona Sectorului 2 îşi încetează aplicabilitatea.

 

Art. 3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Direcţia Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi Poliţia Locală Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

                        

Art. 4 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                              CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                                        SANDU EMIL                                                                                                           ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

 1. 215/2001, REPUBLICATĂ

   SECRETAR,

 

                                                                                                                                   TOMA ŞUTRU

 

 

 

 

 

    Hotărârea nr.111

 Bucureşti, 14.12.2015

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 14.12.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 111.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:642 Vizualizări
Descărcare: 288 times
Data creării: 11-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE