• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 114

37 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 14.12.2015;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru emitere a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor prevăzute de grupele CAEN 561 – restaurante, 563 – Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 – Alte activităţi recreative şi distractive, pe raza sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

Analizând:

 • Raportul de specialitate nr. 79461/10.12.2015 prezentat de Direcția Urbanism, Cadastru și Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, precum şi Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Amendamentul Executivului la ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti din data de 14.12.2015, înregistrat la Cabinet Secretar sub nr. 4470/14.12.2015;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Ordonanţa Guvernului României nr. 21/1992, republicată privind protecția consumatorului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa Guvernului României nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.52/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.50/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
 • Legea nr.282/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente;
 • Hotărârea Guvernului României nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă;
 • Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 3/2013 privind stabilirea nivelurilor si taxelor locale in Municipiul Bucureşti, începând cu anul 2013;
 • Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti nr. 54/2015 privind aprobarea Organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi al Direcţiei de Evidenţă Persoane Sector 2;

 

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. r) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

  Art. 1 (1) Se aprobă „Metodologia” de eliberare a „Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor prevăzute de grupele CAEN 561 – restaurante, 563 – Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 – Alte activităţi recreative şi distractive, pe raza sectorului 2 al Municipiului Bucureşti”, potrivit anexei nr. 1 la prezenta hotărâre”.

   

                        (2) Se aprobămodelul „Autorizaţiei de funcţionare”  conform anexei nr. 2 şi formularelor cuprinse în anexele nr. 3 - 6.

 

                        (3) Anexele nr. 1- 6 conţin un număr de 13 pagini şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

           Art. 2 Încasarea taxelor provenite din eliberarea „Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor prevăzute de grupele CAEN 561 – restaurante, 563 – Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 – Alte activităţi recreative şi distractive, pe raza sectorului 2 al Municipiului Bucureşti”, se face de către Direcţia Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local, cu personalitate juridică aflat sub autoritatea Consiliului Local Sector 2.

 

Art. 3 Atribuțiile Poliției Locale Sector 2, stabilite prin prezenta hotărâre, vor fi incluse în regulamentul de organizare și funcționare al acesteia și vor fi supuse aprobării Consiliului Local.

 

           Art. 4 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Poliţia Locală Sector 2 şi Direcţia Venituri Buget Local Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

           

Art. 5 Pe data prezentei, Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 8/01.02.2007 şi nr. 46/31.05.2013 își încetează aplicabilitatea.

 

Art. 6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                              CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                                        SANDU EMIL                                                                                                           ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

 1. 215/2001, REPUBLICATĂ

   SECRETAR,

 

                                                                                                                                   TOMA ŞUTRU

 

    Hotărârea nr.114

 Bucureşti, 14.12.2015

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 14.12.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 114.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:366 Vizualizări
Descărcare: 37 times
Data creării: 11-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE