• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 115

14 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 14.12.2015;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti la 30.09.2015;

            Analizând:

  • Raportul la proiectul de hotărâre nr. 77800/04.12.2015, privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti la 30.09.2015, întocmit de Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 Bucureşti;
  • Raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Hotãrârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile locale ale sectoarelor 1 - 6 a atribuţiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite şi modului de utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar.

           În temeiul art. 63 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) lit. b) coroborat cu art. 45 alin. (2) şi art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

           În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

           Art.1 Se aprobă contul de execuţie al bugetului general  al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti la 30.09.2015,  conform  anexelor nr.1; 2; 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

          Art.2  (1) - Prezenta hotărâre se publicăîn „Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti” .

            (2) – Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2 .

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                                  SANDU EMIL                                                                                                           ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

   SECRETAR,

 

                                                                                                                                   TOMA ŞUTRU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Hotărârea nr.115

 Bucureşti, 14.12.2015

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 14.12.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 115.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:405 Vizualizări
Descărcare: 14 times
Data creării: 11-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE