• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 118

19 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 14.12.2015;

Luând în considerare proiectul de hotărâreprivind aprobarea unor documentaţii de urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;

Analizând:

 • Raportul de specialitate nr. 79463/10.12.215 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al municipiului Bucureşti;
 • Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Rapoartele de informare şi consultare a publicului ale documentaţiilor de urbanism menţionate în Anexa prezentului proiect de hotărâre, întocmite de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al municipiului Bucureşti;
 • Avizele Arhitectului Șef emise de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Sectorului 2 menţionate în Anexa prezentului proiect de hotărâre;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 7/2011 privind modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.190/2013;
 • Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Hotărârea nr. 4 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind aprobarea „Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2” şi a „Procedurii privind analizarea, avizarea şi aprobarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului de către Consiliul Local al Sectorului 2”;
 • Hotărârea nr. 57/30.06.2015 a Consiliului Local Sector 2 prin care s-a aprobat modificare și completarea HCL Sector 2 nr. 4/2014 privind aprobarea “Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Sectorului 2 (C.T.A.T.U.) şi a procedurii de analizare şi aprobare a documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului de către Consiliul Local Sector 2”.

 

În temeiul art. 32 şi art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 36 alin. (5) lit. c) şi art. 45 alin. (2) coroborate cu art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art. 1 (1) Se aprobă Planurile Urbanistice de Detaliu şi Rapoartele de informare şi consultare a publicului ale documentaţiilor de urbanism prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre, cuprinzând în total 8 poziţii.

                       (2) Perioada de valabilitate a documentaţiilor de urbanism este stabilităîn funcţie de complexitate şi este diferităîn funcţie de complexitatea investiţiei, de la 2 la 5 ani. Perioada de valabilitate este înscrisăîn avizul arhitectului şef.

                       (3) Planurile Urbanistice de Detaliu prevăzute în anexă reprezintă regulament de urbanism şi dau dreptul la construire numai în baza unei autorizaţii de construire eliberată conform legislaţiei în vigoare.

       Art. 2 Autoritatea executivă a Sectorului 2 va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

      Art. 3 (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

                    (2) Anexa se comunică instituţiilor şi persoanelor fizice/juridice interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2.

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                               SANDU EMIL                                                                                                           ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

 1. 215/2001, REPUBLICATĂ

   SECRETAR,

 

                                                                                                                                  TOMA ŞUTRU

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Hotărârea nr. 118

  Bucureşti, 14.12.2015

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 14.12.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 118.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:358 Vizualizări
Descărcare: 19 times
Data creării: 11-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE