• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

2015

Afișare:
Sortează după:

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 74/2006 privind aplicarea unor normative de cheltuieli pentru Primăria Sectorului 2 și serviciile și instituțiile publice aflate sub autoritatea sau în finanțarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul  de investiţii ,, Refacere gard Parcul Naţional”

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii ,,Execuţie gard Parcul Dobroeşti”

 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiții “Consolidare taluz lac parc Dobroești”

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 46/2004 privind înfiinţarea şi componenţa nominală a Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 60/2009

privind anularea sumelor mai mici de 40 lei, cu care contribuabilii figurează datori către bugetul local al sectorului 2, ca total al creanţelor, la data de 31 decembrie 2015

privind stabilirea ordinii de prioritate pentru acordarea de locuinţe, conform Legii nr. 114/1996, valabilă pentru anul 2016

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 16/28.02.2013 privind aprobarea documentaţiei - cadru de organizare şi desfăşurare a licitaţiei publice pentru închirierea spaţiilor/terenurilor temporar disponibile aflate în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, astfel cum a fost modificatăşi completată prin  H.C.L. Sector 2 nr. 42/30.04.2014 și Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 25/2015

pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr.71/2015 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul Programului de creştere a eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

privind aprobarea documentaţiei de selecţie a persoanei juridice de utilitate publică, în vederea utilizării unui teren de sport de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizelor generale pentru obiectivele de investiții „Reparații capitale sistem rutier - 13 străzi din Sectorul 2 al Municipiului București”

 

privind aprobarea Strategiei locale în domeniul asistenței sociale pentru perioada 2015-2020 și a Planului strategic de acțiune pentru perioada 2015-2020

privind aprobarea ordinii de prioritate pe anul 2015 a cererilor depuse conform Legii nr. 15/2003, republicată

privind actualizarea valorii normei de hrană personalului Poliţiei Locale Sector 2

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sector 2 în „Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar”

privind stabilirea costului  mediu anual/copil protejat în sistem rezidenţial, centru de zi, centru de îngrijire şi găzduire, centru de primire, complex de servicii de asistenţăşi sprijin pentru prevenirea situaţiilor ce pun în pericol securitatea şi dezvoltarea copilului şi la asistenţi maternali profesionişti pe anul 2015

 

pentru aprobarea Organigramei, Statului de funcţii și a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Direcţia Venituri Buget Local Sector

Revocată prin  HCL S2 nr. 312/2018

privind rectificarea bugetului general al  Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2015

pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea procedurilor şi modalităţilor de aducere la cunoştinţa publică a proiectelor şi actelor administrative cu caracter normativ ale autorităţilor administraţiei publice locale ale Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti

privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice la nivelul Consiliului Local Sector 2 pe anul 2016

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE