• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

2015

Afișare:
Sortează după:

pentru modificarea H.C.L Sector 2 nr. 9/2015  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiective de investiţii de interes local din Sectorul 2 al Municipiului București - „Sisteme de irigat automatizat pentru spatii verzi din 36 amplasamente”

 

privind aprobarea transmiterii unui teren aflat în domeniul public al Municipiului Bucureşti, din administrarea Administraţiei Pieţelor Sector 2  în administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 2

pentru încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 116/2011 privind aprobarea transmiterii terenului situat in Bucureşti, Bd. Pierre de Coubertin, Sector 2 din administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 2 în administrarea Administrației Pieţelor Sector 2, în vederea realizării unei pieţe agroalimentare

 

pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 95/2010 privind transmiterea în folosinţă gratuită a spaţiului situat în Bucureşti, bld. Basarabia nr. 170-176, Sector 2, din administrarea  Consiliului Local al Sectorului 2 către Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 27/2011

 

privind aprobarea unor documentaţii de urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti la 31.03.2015

privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 4/2014 privind aprobarea „Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2” şi a „Procedurii privind analizarea, avizarea şi aprobarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului de către Consiliul Local al Sectorului 2”, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 27/2015

 

privind aprobarea transmiterii în administrare către Administrația Domeniului Public Sector 2 a „terenului de minifotbal” situat în zona Marian Cristescu și str. Drăgușin Deleanu

 

privind numirea în funcţia publică de conducere de Director Executiv al Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2 a doamnei Stegăruş Dalia

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi al Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2

privind transmiterea în folosinţă gratuită către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a unor amplasamente şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivelor de investiţii „Săli de sport”

privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri  pentru ,,Organizaţia Suedeză pentru Ajutor Umanitar Individual”

privind scutirea de la plata impozitului pe clădire, pentru Asociaţia Victimelor Mineriadelor 1990-1991 din România

privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri, pentru FUNDAȚIA HOSPICE “CASA SPERANŢEI“

privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri, pentru ASOCIAŢIA „FECIOARA MARIA A MILOSTIVIRII ÎN ROMÂNIA”

privind aprobarea unor documentaţii de urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

privind rectificarea bugetului general al  Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2015

privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului general al Sectorului 2 şi a situaţiilor financiare anuale pe anul 2014

privind transmiterea în folosință gratuită a unui spațiu în suprafață de 215,9 m.p., aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2, către Direcția Generală de Poliție a Municipiului București

privind aprobarea participării Primăriei Sectorului 2 la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2015

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE