• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

2015

Afișare:
Sortează după:

pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 54/2013 privind achiziţionarea de imobile cu destinaţia de locuinţe de la persoane fizice sau juridice

pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 26/2013 privind aprobarea schemei proprii de finanţare a programelor locale privind lucrările de intervenţii pentru creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti

Modificată/completată prin HCL S2 nr. 178/2021

Modifică/completează HCL S2 nr. 26/2013

privind utilizarea  anuală a locurilor publice prin amplasarea de rulote/automagazine pe raza teritorială a Sectorului 2 al municipiului Bucureşti

privind aprobarea achiziţionării unor servicii de asistenţăşi reprezentare juridică

privind aprobarea proiectului „Centrul de primire în regim de urgenţă pentru  persoane adulte”

privind aprobarea costului mediu lunar/persoană adultă protejatăîn centrele rezidenţiale pentru adulţi cu handicap din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 pentru anul 2015

privind aprobarea proiectului “Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice”

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 95/2014 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 2 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular

pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 14/2015 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al  Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2015 - 2016

pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 27/2014 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2014 – 2015, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 87/2014,  H.C.L. Sector 2 nr. 1/2015 şi H.C.L. Sector 2 nr. 13/2015

pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 7/2011 privind aprobarea metodologiei de acordare a gratuităţii transportului urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţăşi cu metroul, beneficiarilor Legii nr. 448/2006, republicată cu modificările şi completările ulterioare

privind aprobarea Planului Unic de Ordine şi Siguranţă Publică al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2015

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioadă de 3 luni

privind aprobarea unor documentaţii de urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 5/2015 privind solicitarea către Guvernul României pentru trecerea unei părţi din imobilul situat în Bucureşti, Str. Fabrica de Glucoză nr. 2-4, Sector 2 aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al Sectorului 2 şi în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti

privind aprobarea unor documentaţii de urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 4/2014 privind aprobarea „Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2” şi a „Procedurii privind analizarea, avizarea şi aprobarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului de către Consiliul Local al Sectorului 2”

pentru aprobarea unui Act adiţional la Contractul de concesiune pentru realizarea pieţei de produse casnice şi uz gospodăresc din str. Ziduri Moşi nr. 5B

 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 16/28.02.2013 privind aprobarea documentaţiei - cadru de organizare şi desfăşurare a licitaţiei publice pentru închirierea spaţiilor/terenurilor temporar disponibile aflate în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, astfel cum a fost modificatăşi completată prin  H.C.L. Sector 2 nr. 42/30.04.2014

privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 95/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind modalitatea de evaluare a persoanelor fizice în vederea obţinerii atestatului de administrator de imobile

 

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE