• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

2016

Afișare:
Sortează după:

privind aprobarea acțiunii ”Zilele Porților Deschise” in perioada 23.12.2016 – 08.01.2017, la nivelul parcului de agrement din Parcul 8 Mai

 

privind achiziția imobilului situat în str. Olari nr.11-13, compus din clădiri şi teren cu destinaţia de sediu administrativ pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local Sector 2

 

privind solicitarea pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 47/19.02.2003 privind trecerea din administrarea C.G.M.B.în administrarea Consiliului Local Sector 2 Bucureşti a terenului situat în Bucureşti, B-dul Basarabia (fost B-dul Muncii) nr.151, în vederea edificării unui centru multifuncţional pentru tinerii defavorizaţi şi o micro-piaţă agroalimentară

privind modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 26/2016 pentru aprobarea Metodologiei de emitere a ,,Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor prevăzute de grupele CAEN 561 – restaurante, 563 – Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 – Alte activităţi recreative şi distractive, pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti”, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 201/2016

pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 158/2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 2 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat și particular

privind revizuirea indicatorilor tehnico – economici aferenţi pentru 2 obiective de investiţii din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti, aprobaţi iniţial prin H.C.L. Sector 2 nr.108/2012

 

 

pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 6/2012 privind includerea în Programul local multianual  pentru creşterea performanţei energetice a unor blocuri de locuinţe din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

 

privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2016

 

 

privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București la 30.09.2016

 

 

privind amenajarea  locurilor de parcare pentru biciclete în unitățile de învățământ administrate de către Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, la sediul Primăriei Sectorului 2 și al instituțiilor din subordinea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București

privind aprobarea plafonului maximal pentru anularea sumelor mai mici de 40 lei, cu care contribuabilii figurează datori către bugetul local al Sectorului 2, ca total al creanţelor, la data de 31 decembrie 2016

privind aprobarea reorganizării Centrului Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Speranța

privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Poliției Locale Sector 2

privind stabilirea ordinii de prioritate pentru acordarea de locuințe, conform Legii nr. 114/1996, valabilă pentru anul 2017

pentru alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioadă de 3 luni

privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Administraţia Domeniului Public Sector 2 

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Sighet nr. 54A, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Carei nr. 1A, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

 

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Aleea Buridava nr. 21-33, lot 1/5, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Intrarea Baritonului nr. 9, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE