• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 217

17 Descărcări

 

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 21.11.2016;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Carei nr. 1A, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti; 

Analizând:

    - Raportul de specialitate nr. 76870/07.11.2016 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al municipiului Bucureşti;

      - Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

    - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 76869/07.11.2016 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Strada Carei nr. 1A, Sector 2,  semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului Bucureşti;

        - Avizul Arhitectului Șef nr. 79 CA 6/17 din 21.07.2016, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Sectorului 2;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

- Art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și completările  ulterioare;

- Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr.  47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 835/2014;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2” şi a componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2;

 În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c)  coroborat cu art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2)    lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

       Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Strada Carei nr. 1A, Sector 2 – Imobil de locuințe colective – S(D)+P+2E+3Er, în conformitate cu anexele 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

 Art. 2 Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului.

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specificăși nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

        Art. 5  Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 Art. 6  Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Art. 7  Prezenta hotărâre se publicăîn  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

                 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE      

          FEROIU DUMITRU SILVIU                                                                                       ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA                                                                         

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                           SECRETAR,

 

                                                                                                                                        ELENA NIȚĂ          

                 

 

        

 

                  Hotărârea nr. 217

  Bucureşti, 21.11.2016

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 21.11.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a fost redactatăîn 2 (două) exemplare.

Denumire fișier: 217.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:239 Vizualizări
Descărcare: 17 times
Data creării: 10-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE