• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 220

10 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115 din 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 22.12.2016;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de 3 luni;

Analizând:

        - Raportul de specialitate nr. 77869/11.11.2016 prezentat de către Direcţia Administraţie Publicăşi Evidenţă Electorală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

        - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

       - Propunerea domnului consilier local Șerpescu Cătălin Constantin, pentru ca domnul consilier local Militaru Marian Cătălin să fie desemnat președinte de ședință pe o perioadă de 3 luni, astfel cum a fost consemnatăîn procesul - verbal al ședinței;

        - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 673/2002;

 

În temeiul art. 35 alin. (1) coroborat cu art. 45 alin. (2), art. 47 şi art. 81 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1  Începând cu data de 22.12.2016 domnul Militaru Marian Cătălin, consilier local al Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, se alege preşedinte de şedinţă pe o perioadă de 3 luni.

 

Art.2 Cu aceeași dată, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 157/01.09.2016 își încetează aplicabilitatea.

 

Art.3   Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  FEROIU DUMITRU SILVIU                                                                                                           ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                        SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                     ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

                    Hotărârea nr. 220

  Bucureşti, 22.12.2016

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 22.12.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 220.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:241 Vizualizări
Descărcare: 10 times
Data creării: 10-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE