• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 224

15 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115 din 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 22.12.2016;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea plafonului maximal pentru anularea sumelor mai mici de 40 lei, cu care contribuabilii figurează datori către bugetul local al Sectorului 2, ca total al creanţelor, la data de 31 decembrie 2016;

              Analizând:

         - Raportul de specialitate nr. 85383/15.12.2016 întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

        - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

  • Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti;

           Având vedere reglementările cuprinse în:

         - Art. 266 din Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedura fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

         -  Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

 

            În temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

          Art.1 Se aprobă plafonul maximal privind anularea sumelor mai mici de 40 lei, ca total al creanţelor pentru fiecare debitor în parte, cu care contribuabilii, persoane fizice şi juridice, figureazăînregistraţi în evidenţele fiscale ale Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2 la data de 31 decembrie 2016.

 

          Art.2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul Executiv al Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

         Art.3 Prezenta hotărâre se  publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

 

 

   

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  MILITARU MARIAN CĂTĂLIN                                                                                       ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                         SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                     ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

                    Hotărârea nr. 224

  Bucureşti, 22.12.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 22.12.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 224.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:229 Vizualizări
Descărcare: 15 times
Data creării: 10-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE