• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 225

18 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115 din 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 22.12.2016;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind amenajarea  locurilor de parcare pentru biciclete în unitățile de învățământ administrate de către Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, la sediul Primăriei Sectorului 2 și al instituțiilor din subordinea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;  

Analizând:

 • Expunerea de motive nr. 79266/17.11.2016 a consilierilor locali - Bughiu Iolanda Luminița, Popescu Lenuța, Cristina Neagu, Adrian Alexandru și Dan – Cristian Popescu;
 • Raportul de Specialitate nr. 13900/08.12.2016 întocmit de Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Nota de fundamentare nr. 5822/14.12.2016 întocmită de Directorul Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum și Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului României nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 124/2008 privind aprobarea strategiei de parcare pe teritoriul municipiului Bucureşti şi abrogarea Hotărârii C.G.M.B nr.82/2008;

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) și k) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1 Se aprobă amenajarea parcajelor pentru biciclete pe terenurile aferente unităților  de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, aflate în administrarea Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum și în zonele aferente sediului administrativ al Primăriei Sectorului 2 București și al celorlalte instituţii publice aflate sub autoritatea  Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti.

 

Art.2  Este permisă parcarea gratuită a bicicletelor în locurile ce urmează a fi amenajate  potrivit art.1 pentru angajații instituțiilor respective, elevilor care își desfășoară cursurile în cadrul unităților de învățământ, cât şi cetățenilor care au de rezolvat diverse probleme la instituțiile care fac obiectul prezentei hotărâri.

 

Art.3 Administrația Domeniului Public Sector 2, Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, reprezentanții instituțiilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 București și ai  aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 2, vor proceda la identificarea zonelor din proximitatea instituțiilor sau din incinta acestora, unde urmează a fi amenajate locuri de parcare pentru biciclete conform necesităților stabilite la nivelul acestora.

 

Art.4 (1) Administrația Domeniului Public Sector 2 va face toate demersurile necesare în vederea amenajării respectivelor locuri de parcare, atât în zonele deținute  în administrare, cât și în zonele aferente sediilor administrative ale instituțiilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 București;

                (2) Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 va face toate demersurile necesare în vederea amenajării respectivelor locuri de parcare pe terenurile aferente unităților  de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, deținute în administrare.

 

Art.5  Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2, precum și reprezentanții instituțiilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 București și direcțiile de resort din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 2, vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

                Art.6  Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului București.

 

 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  MILITARU MARIAN CĂTĂLIN                                                                                       ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

 1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                         SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                     ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 

                   Hotărârea nr. 225

  Bucureşti, 22.12.2016

 

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 22.12.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 225.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:235 Vizualizări
Descărcare: 18 times
Data creării: 10-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE