• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 226

12 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115 din 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 22.12.2016;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București la 30.09.2016;

                Analizând:

        - Raportul la proiectul de hotărâre nr. 85131/14.12.2016, privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București la 30.09.2016, întocmit de Direcția Economică din cadrul  aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

        - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

        - Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

        - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile locale ale sectoarelor 1 - 6 a atribuţiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite şi modului de utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

               În temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

                Art.1 Se aprobă contul de execuţie al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București la 30.09.2016, conform anexelor nr.1; 2; 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

           Art.2 (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului București.

           (2) Anexele se comunică instituțiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.

 

 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  MILITARU MARIAN CĂTĂLIN                                                                                       ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                         SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                     ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

                    Hotărârea nr. 226

  Bucureşti, 22.12.2016

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 22.12.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

Denumire fișier: 226.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:235 Vizualizări
Descărcare: 12 times
Data creării: 10-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE