• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 228

18 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115 din 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 22.12.2016;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 6/2012 privind includerea în Programul local multianual  pentru creşterea performanţei energetice a unor blocuri de locuinţe din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;               

Analizând:

- Raportul de specialitate nr. 82590/05.12.2016 întocmit de către Direcţia Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

- Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale precum și Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

- Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

        - Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

        - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

        - Ordinul comun al ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/540/23 din 17.03.2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;

         - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 6/2012 privind includerea în Programul local multianual pentru creşterea performanţei energetice a unor blocuri de locuinţe din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;

 

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art. I (1) Pe data prezentei, poziţiile de la nr. crt. 197 şi 352 din anexa la H.C.L. Sector 2 nr. 6/2012 privind includerea în Programul local multianual pentru creşterea performanţei energetice a unor blocuri de locuinţe din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, se modifică potrivit anexei ce cuprinde o paginăşi care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

                              (2) Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 6/2012 rămân neschimbate.

 

Art. II  Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Direcţia Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. III  Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  MILITARU MARIAN CĂTĂLIN                                                                                      ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                    SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                 ELENA NIȚĂ

 

 

 

                    Hotărârea nr. 228

  Bucureşti, 22.12.2016

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini, inclusiv anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 22.12.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 228.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:258 Vizualizări
Descărcare: 18 times
Data creării: 10-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE