• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 232

19 Descărcări

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii       nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 22.12.2016;

        Luând în considerare proiectul de hotărâre privind solicitarea pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 47/19.02.2003 privind trecerea din administrarea C.G.M.B.în administrarea Consiliului Local Sector 2 Bucureşti a terenului situat în Bucureşti,               B-dul Basarabia (fost B-dul Muncii) nr. 151, în vederea edificării unui centru multifuncţional pentru tinerii defavorizaţi şi o micro-piaţă agroalimentară;

       Analizând:

            - Nota de fundamentare nr. 1222/25.11.2016 întocmit de Directorul General al Administraţiei Pieţelor, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

          - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

        - Referatul nr. 83611/08.12.2016 întocmit de Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

         - Adresa nr. 76445/07.11.2016 întocmită de Directorul Executiv al Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

        - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti;

       Având vedere reglementările cuprinse în:

         - Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 47/19.02.2003 privind trecerea din administrarea C.G.M.B.în administrarea Consiliului Local Sector 2 Bucureşti a terenului situat în Bucureşti, B-dul Basarabia (fost B-dul Muncii) nr.151, în vederea edificării unui centru multifuncţional pentru tinerii defavorizaţi şi o micro-piaţă agroalimentară;

        - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 112/08.09.2005 privind transmiterea în administrarea Administraţiei Pieţelor Sector 2 şi a Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, servicii publice de interes local aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2, a terenului situat în B-dul Basarabia nr.151, Sectorul 2, în vederea realizării unor obiective de interes public local;

 În temeiul cu art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

             Art. 1  Se  solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti modificarea art. 2  al Hotărârii C.G.M.B. nr. 47/19.02.2003 în sensul schimbării destinaţiei  terenului din B-dul Basarabia (fost B-dul Muncii) nr.151, după cum urmează:

          “ Terenul transmis în administrarea Consiliului Local al Sectorului  2 va fi utilizat pentru amenajarea sediului Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; “

 Art. 2  Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

          Art. 3 Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului București.

       

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  MILITARU MARIAN CĂTĂLIN                                                                                       ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                        SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                     ELENA NIȚĂ

 

                    Hotărârea nr. 232

  Bucureşti, 22.12.2016

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 22.12.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 232.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:246 Vizualizări
Descărcare: 19 times
Data creării: 10-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE