• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 109 din 2017

63 Descărcări

Modificată/completată prin  HCL S2 nr. 361/2019

Modifică/completează  HCL S2 nr. 10/2014HCL S2 nr. 86/2014, HCL S2 nr. 109/2014

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.07.2017;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 10/2014 privind actualizarea reţelei de amplasamente a mobilierului urban pentru comercializarea florilor, a presei şi a cărţilor pe domeniul public din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, precum şi pentru aprobarea metodologiei de eliberare a „avizului de amplasare”, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 86/2014 şi H.C.L. Sector 2 nr. 109/2014;

           Analizând:

 • Raportul de specialitate nr. 55840/13.07.2017 întocmit de Direcţia Urbanism, Cadastru şi Gestionare Teritoriul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Amendamentul Executivului înregistrat la Cabinet secretar sub nr. 2317/19.07.2017;
 • Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti.
 • Dispoziţia nr. 1437/13.07.2017 privind delegarea pentru perioada 17-28.07.2017 a atribuțiilor specifice Secretarului Sectorului 2 doamnei Duinea Corina Iosefina, Director Executiv Direcția Administrație Publicăși Evidență Electorală.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 584/2001 privind amplasarea unor obiecte de mobilier urban;
 • Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 3/2013 privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Bucureşti, începând cu anul 2013;
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 10/2014 privind actualizarea reţelei de amplasamente a mobilierului urban pentru comercializarea florilor,a presei şi a cărţilor pe domeniul public din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti precum şi pentru aprobarea metodologiei de eliberare a „avizului de amplasare”, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 34/2014 privind stabilirea şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 68/2015.

 

               În temeiul art. 45 alin. (3) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. r) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art. I Articolul 1 din Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 10/2014, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 86/2014 şi H.C.L. Sector 2 nr. 109/2014 se modificăși se completează, având următorul conținut:

“Art. 1 Se aprobă actualizarea rețelei de amplasamente a mobilierului urban cu 174 locații pentru comercializarea florilor pe domeniul public din Sectorul 2 al Municipiului București, conform anexei ce conține un număr de 4 pagini şi face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

 

Art. II Se înlocuieşte formularul tip Aviz de amplasare şi condiţiile de eliberare menţionate în anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 10/2014, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 86/2014 şi H.C.L. Sector 2 nr. 109/2014, conform anexei nr. 2 ce conține un număr de 5 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. III Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. IV Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                       CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  RIESCH ANTHEIA ALEKSANDRA                                                                               ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

 1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                         SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                     ELENA NIȚĂ

 

 

 Hotărârea nr. 109

 Bucureşti, 20.07.2017

 

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 12 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 20.07.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 109.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:663 Vizualizări
Descărcare: 63 times
Data creării: 10-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE