• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 193

33 Descărcări

Revocată prin HCL S2 nr. 391/2018

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115 din 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 05.12.2017;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind stabilirea ordinii de prioritate pentru acordarea de locuinţe, conform Legii nr. 114/1996, valabilă pentru anul 2018.   

Analizând:

        - Raportul de specialitate nr. 107893/15.11.2017 întocmit de Direcția Juridică, Legislaţie, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

        - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, precum şi avizul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi Relaţia cu Asociaţiile de Proprietari din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

        - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

            Având în vedere reglementările cuprinse în:

        - Legea locuinţei nr. 114/1996 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

         - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

         - Hotărârea Guvernului României nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

         - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 42/2003 privind regulamentul de repartizare a locuinţelor şi terenurilor aferente acestora, conform legii, din fondul locativ de stat;

         - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 162/2016 privind stabilirea criteriilor de repartizare a locuințelor construite în vederea accesului la proprietate pentru unele categorii de persoane, a locuinţelor din fondul locativ de stat, a locuințelor sociale, de serviciu şi de necesitate, în vederea soluţionării cererilor formulate în baza Legii nr. 114/1996;

           În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

 

 HOTĂRĂŞTE

 

           Art. 1  (1) Se aprobă ordinea de prioritate privind acordarea de locuinţe în temeiul Legii nr. 114/1996 pentru anul 2018, conform anexelor nr. 1-3, după cum urmează:

Anexa 1 – locuinţe pentru contractare

                        1 cameră –  20 poziţii

                        2 camere – 45 poziţii

3 camere – 13 poziţii

4 camere –   1 poziţie

     Total –  79 poziţii

 

Anexa 2 – locuinţe sociale

                        1 cameră – 340 poziţii

                        2 camere – 257 poziţii

                        3 camere –  78 poziţii

                        4 camere –    5 poziţii

                           Total –  680 poziţii

 

Anexa 3 – locuinţe de serviciu

                        1 cameră – 10 poziţii

                        2 camere – 6 poziţii

                        3 camere – 3 poziţii

                            Total – 19 poziţii

                        (2) Anexele nr. 1-3 cuprind un număr total de 57 de pagini şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2 Se aprobă reactualizarea punctajului pentru anul 2018, conform criteriilor prevăzute în Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 162/2016, pentru persoanele care au depus dosare până la data de 30 septembrie 2017 şi pentru persoanele care au reactualizat până la aceeaşi dată dosarele aflate în evidenţe, în vederea obţinerii de locuinţe în baza Legii nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Art.3Comisia pentru repartizarea locuinţelor”, constituită prin Dispoziţia Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti va avea în vedere ca, în prealabil înmânării repartiţiilor pentru locuinţele sociale, potenţialii beneficiari săîntrunească condiţiile de atribuire a acestora.

 

Art.4 (1) Contestaţiile împotriva hotărârii consiliului local privind stabilirea ordinii de prioritate pentru acordarea de locuințe în anul 2018, se vor adresa instanţei de contencios administrativ competente, potrivit legii.

                        (2)  Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ, persoanele nemulţumite de modul de soluţionare a cererilor precum şi cele omise din listele de priorităţi au dreptul de a formula „reclamaţia administrativă” în termen de 30 de zile de la data afişării hotărârii, aceasta urmând a fi soluţionată de către Consiliul Local Sector 2.

 

Art.5 Prezenta hotărâre şi listele cu ordinea de prioritate valabilă pentru 2018 vor fi date publicităţii prin afişare în loc accesibil publicului.

 

Art.6  (1) Hotărârea este valabilă la nivelul anul 2018 şi intrăîn vigoare de la data de 1 ianuarie 2018.

(2) Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 221/2016 privind stabilirea ordinii de prioritate pentru acordarea de locuinţe, conform Legii nr. 114/1996, valabilă pentru anul 2017îşi încetează aplicabilitatea.

 

Art.7 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.8 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

 

 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE    BUGHIU IOLANDA LUMINIŢA                                                                                             ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                                  SECRETAR,

  

                                                                                                                                                                                ELENA NIȚĂ

       

 

 

     Hotărârea nr. 193

     Bucureşti, 05.12.2017

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 60  pagini, inclusiv anexe, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 05.12.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 193.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:455 Vizualizări
Descărcare: 33 times
Data creării: 10-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE