• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 241

26 Descărcări

 

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115 din 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 20.12.2017;

Luând în considerare proiectul de hotărâre  pentru aprobarea Regulamentului de Funcţionare al  Halei Terminal Obor.

Analizând:

 • Raportul de specialitate nr. 117829/13.12.2017 întocmit de Directorul General al Administraţiei Pieţelor Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul de specialitate nr. 118770/15.12.2017 întocmit de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, precum şi avizul Comisiei de Comerţ, Investiţii, Servicii Publice, Privatizare şi Protecția Consumatorului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti.

             Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţăîn unele zone publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 239/2001 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii în pieţele agroalimentare din Municipiul Bucuresti;
 • Hotărărea Consiliului Local Sector 2 nr. 103/2014 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Administraţiei Pieţelor Sector 2;
 • Hotărărea Consiliului Local Sector 2 nr. 133/2005 privind reglemntarea situaţiei juridice a unor pieţe agroalimentare de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti.

 

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. o) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

 

 HOTĂRĂŞTE

 

Art. 1 Se aprobă Regulamentul de Funcţionare al Halei Terminal Obor, conform anexei ce contine 10 pagini şi face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2 Autoritatea executivă a Sectorului 2 şi Directorul General al Administrației Pieţelor Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

          Art. 3 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.         

 

 

 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                               CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE    BUGHIU IOLANDA LUMINIŢA                                                                                             ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

 1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                                   SECRETAR,

  

                                                                                                                                                                                ELENA NIȚĂ

       

 

 

     Hotărârea nr. 241

     Bucureşti, 20.12.2017

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 12  pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 20.12.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 241.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:412 Vizualizări
Descărcare: 26 times
Data creării: 10-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE