• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 244

29 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 20.12.2017;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind reglementarea dreptului de administrare asupra arterelor de circulație ce fac obiectul H.C.G.M.B. nr. 57/2009;

Analizând:

 • Expunerea de motive prezentată de Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Raportul de specialitate al Administrației Domeniului Public Sector 2 nr. 17852/13.12.2017, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Raportul de specialitate nr. 119026/15.12.2017 al Direcției Administrație Publicăși Evidență Electorală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 254/2008 privind administrarea rețelei stradale principale si a lucrărilor de arta din municipiul București si abrogarea hotărârii C.G.M.B. nr. 235/2005 cu modificările si completările ulterioare;
 • Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 57/2009 privind atribuirea denumirilor de: strada Marin Preda, strada Radu Tudoran, strada Hortensia Papadat-Bengescu, strada Anton Holban, strada Mihail Sadoveanu, strada G.T. Niculescu - Varone, strada Ionel Teodoreanu, unor artere de circulație din Sectorul 2;
 • Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr.1126/2009 privind aprobarea inventarierii străzilor aflate în administrarea Consiliului Local Sector 2, astfel cum a fost modificatăşi completată prin Dispoziția nr.370/2011;

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

                              

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

           Art.1 Se solicită Consiliului General al Municipiului București reglementarea titularului dreptului de administrare asupra arterelor de circulație ce fac obiectul H.C.G.M.B. nr. 57/2009 privind atribuirea denumirilor de: strada Marin Preda, strada Radu Tudoran, strada Hortensia Papadat-Bengescu, strada Anton Holban, strada Mihail Sadoveanu, strada G.T. Niculescu - Varone, strada Ionel Teodoreanu, unor artere de circulație din Sectorul 2.

                       

Art.2 Autoritatea executivă a Sectorului 2 și Directorul general al Administrației Domeniului Public Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.3 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                             CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE   BUGHIU IOLANDA LUMINIȚA                                                                                       ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

 1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                         SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                     ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hotărârea nr. 244

Bucureşti, 20.12.2017

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 20.12.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 244.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:398 Vizualizări
Descărcare: 29 times
Data creării: 10-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE