• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 249

41 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii       nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 20.12.2017;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Drumul Scalarului nr.14, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;  

Analizând:

     - Raportul de specialitate nr.104369/06.11.2017 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al municipiului Bucureşti;

     - Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

     - Raportul de informare şi consultare a publicului nr.104367/06.11.2017 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Str. Drumul Scalarului nr.14, Sector 2, semnat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al municipiului Bucureşti;

        - Avizul Arhitectului Șef nr. 47 CA 5/2 din 12.09.2017, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Sectorului 2;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

- art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și completările  ulterioare;

- Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale şi  Administraţiei Publice nr. 835/2014

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2” şi a componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2;

 În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c)  coroborat cu art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2)    lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

       Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu –Drumul Scalarului nr.14, Sector 2 – Locuinţă – P+M  în conformitate cu anexele 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

 Art. 2 Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului, prevăzut în anexa 3 la prezenta hotărâre.

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specificăși nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

        Art. 5 Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Art. 7 Prezenta hotărâre se publicăîn  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

       

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE   BUGHIU IOLANDA LUMINIŢA                                                                                       ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                        SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                      ELENA NIŢĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Hotărârea nr. 249

  Bucureşti, 20.12.2017

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 6 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 20.12.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a fost redactatăîn 2 (două) exemplare.

Denumire fișier: 249.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:506 Vizualizări
Descărcare: 41 times
Data creării: 10-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE