• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 258

58 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 20.12.2017;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind clarificarea aplicării unor prevederi din H.C.L Sector 2 nr. 122/2017, H.C.L Sector 2 nr. 187/2017 şi H.C.L Sector 2 nr. 196/2017.

Analizând:

  • Nota de fundamentare nr. 119731/18.12.2017 prezentată de Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local Sector 2 al Municipiului Bucureşti;
  • Adresa nr. 119816/19.12.2017 prezentată de Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;
  • Avizul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de Tineret şi Relaţia cu Societatea Civilă, precum şi avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
  • Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

            Având în vedere reglementările cuprinse în:

- Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 46/2017 privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti pe anul 2017;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 122/2017 privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti pe anul 2017;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 187/2017 privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti pe anul 2017;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 196/2017 privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti pe anul 2017;

 

În temeiul art. 45 alin.(1) coroborat cu art. 81 alin.(4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art. 1 (1) Se împuternicesc directorii unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în calitatea lor de ordonatori terţiari de credite, să organizeze procedurile de achiziţie publică pentru investiţiile şi serviciile enumerate în H.C.L Sector 2 nr. 122/2017 privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti pe anul 2017, Anexa nr. 5.3 din H.C.L Sector 2 nr. 187/2017 privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti pe anul 2017şi Anexa nr. 5.9 din H.C.L Sector 2 nr. 196/2017 privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti pe anul 2017.

 

           (2) Reprezentanţii numiţi de către Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura asistenţa de specialitate directorilor unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat în calitatea lor de ordonatori terţiari de credite pentru realizarea tuturor formalităţilor necesare privind iniţierea, aplicarea şi finalizarea achiziţiilor care fac obiectul alin. 1 al prezentului articol.

 

           (3) Prevederile prezentei hotărâri se aplică doar cu privire la procedurile aferente investiţiilor şi serviciilor enumerate în H.C.L Sector 2 nr. 122/2017, Anexa nr. 5.3 din H.C.L Sector 2 nr. 187/2017 şi Anexa nr. 5.9 din H.C.L Sector 2 nr. 196/2017.

Art. 2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, directorii unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în calitatea lor de ordonatori terţiari de credite şi Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local Sector 2 al Municipiului Bucureşti, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. 3 Prezenta hotărâre se va publica în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

                       

 

 

 

 

 

 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                               CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE    BUGHIU IOLANDA LUMINIŢA                                                                                             ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                                  SECRETAR,

  

                                                                                                                                                                                ELENA NIȚĂ

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Hotărârea nr. 258

     Bucureşti, 20.12.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3  pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 20.12.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 258.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:544 Vizualizări
Descărcare: 58 times
Data creării: 10-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE