• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 259

37 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 20.12.2017;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier local( nesemnat de inițiator și neavizat de legalitate);

Analizând:

          - Expunerea de motive a domnului Costache Jean, consilier local al Consiliului Local Sector 2;

          - Încetarea de drept a mandatului domnului consilier local Cosmescu Marius, constatată prin Ordinul Prefectului Municipiului București nr. 995/24.11.2017;

         - Adresa Uniunii Naționale pentru Progresul României, înregistrată la Cabinetul Secretarului Sectorului 2 sub numărul 4505 din data de 20.12.2017, prin care se confirmă că domnul Stanciu Ion este membru al acestei formațiuni politice și primul supleant ales pe lista de consilieri locali ai alianței electorale PSD + UNPR;

         - Decizia Comisiei de validare, aleasă prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 96/23.06.2016 privind alegerea membrilor Comisiei de validare;

         -  Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

           - Art. 31 alin. (3) şi art. 31^1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

           - Art. 100 alin. (33) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

 

În temeiul art. 31 alin. (3) – (5) şi art. 31^1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare precum şi al art. 7 din Ordonanța Guvernului României nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcționare a consiliilor locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002;

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

 

Art.1 Pe data prezentei, se validează mandatul de consilier local al supleantului Stanciu Ion, membru al Uniunii Naționale pentru Progresul României.

 

          Art.2 Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

 

 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                             CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE   BUGHIU IOLANDA LUMINIȚA                                                                                       ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                         SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                     ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Hotărârea nr. 259

  Bucureşti, 20.12.2017

 

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 20.12.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 259.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:463 Vizualizări
Descărcare: 37 times
Data creării: 10-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE