• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 070 din 2017

49 Descărcări

Modificată/completată prin   HCL S2 nr. 341/2019

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115 din 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 19.05.2017;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind privind aprobarea încheierii unui contract de comodat pentru spaţiul situat în incinta Mall Veranda, Bucureşti, Str. Ziduri Moşi nr. 23, Sector 2, în suprafaţă de 105.88 mp, pentru desfăşurarea activităţii Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2;

Analizând:

 • Nota de fundamentare nr. 31042/11.05.2017 înaintată de Direcţia Publică de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul de specialitate 32036/15.05.2017 întocmit de Direcţia Achiziţii şi Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul de specialitate nr. 31935/15.05.2017 întocmit de Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul de specialitate nr. 32261/16.05.2017 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios-Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Referatul de necesitate nr. 29390/08.05.2017 înaintat de Direcţia Publică de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Procesul verbal nr. 30727/11.05.2017 încheiat la şedinţa de negociere din data de 11.05.2017;
 • Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti precum şi Avizul Comisiei Buget-Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Amendamentul executivului înregistrat la Cabinet Secretar sub nr. 1536/19.05.2017;
 • Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti.

       Având vedere reglementările cuprinse în:

 • Hotărârea Guvernului nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul, cu modificările şi completările ulterioare;
 • C.L Sector 2 nr. 70/2016 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi al Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2, cu modificările şi completările ulterioare.

 

          În temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

 

HOTĂRĂŞTE

 

             Art. 1 Se aprobăîncheierea unui contract de comodat pentru spaţiul situat în incinta Mall Veranda, Bucureşti, Str. Ziduri Moşi nr. 23, Sector 2, în suprafaţă de 105.88 mp, pentru desfăşurarea activităţii Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2, conform anexei ce cuprinde 12 pagini şi face parte integrantă din prezenta hotărâre.

                           

 Art. 2  Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

          Art. 3 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                             CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  MIHĂILĂ DUMITRU CĂTĂLIN                                                                                        ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

 1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                         SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                     ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 

 

      Hotărârea nr. 70

     Bucureşti, 19.05.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 15 pagini, inclusiv anexe, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 19.05.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 70.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:479 Vizualizări
Descărcare: 49 times
Data creării: 10-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE